Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Follicum – Med hår på hjärnan
11.06.2019

Follicum – Med hår på hjärnan

Follicum utvecklar nya läkemedel mot håravfall och oönskad hårväxt. Företagets huvudsakliga intäkter förväntas erhållas genom utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av bolagets läkemedelsprojekt till läkemedelsbolag och/eller finansiella aktörer efter genomförande av en klinisk studie.

 Från Stockpicker Newsletter (5 juni 2019)

Analytiker: Per Bernhult

ÖNSKEANALYS

Follicum – Med hår på hjärnan             FOLLI | Spotlight | 2,45 kr

Follicum är ett bioteknikföretag som fokuserar sin forskning och utveckling på peptidbaserade läkemedel. Det primära fokusområdet är stimulering av hårväxt, där bolaget i en klinisk prövning visat lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Men Follicum bedriver även forskning inom diabetes, vilket lett fram till en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller.

När det kommer till kursutvecklingen har det har varit både högt och lågt allt sedan noteringen i november 2014. I dagsläget är det lågvattenmärken som gäller då kursen den senaste tiden rört sig i regionen av All Time Low-nivåer. Samtidigt står två stora nyemissioner för dörren.

Tradingcase till specialpris - affärsförslag i mobil och dator (klicka)

Bolaget ska alltså genomföra en kapitalisering. Inte så lite heller, utan 56 Mkr i form av en riktad nyemission på 25 Mkr samt en företrädesemission om ca 31 Mkr. Det kan ställas i relation till börsvärdet på runt 100 Mkr. Teckningskursen på 2,20 kr är ca 20-25 öre under nuvarande börskurs. Den riktade emissionen stärker ägarbasen med institutionella och strategiska investerare, bl a Recipharm Venture Fund, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Nordic Cross Small Cap Edge. Företrädesemissionen är säkerställd upp till ca 32% via teckningsåtaganden om ca 10 Mkr. Utrymmet mellan 68% upp till 100%, motsvarande ca 10 Mkr av emissionen även det, består av en sk toppgaranti. Teckningsåtagandena kommer från vissa aktieägare, däribland bolagets huvudägare Swedish Growth Fund (15%) samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Nyemissionerna ska säkerställa Follicums kapitalbehov under en tid för att möjliggöra för bolaget att ingå strategiska avtal i närtid för bolagets båda projekt.

Läs ett nummer av vår aktietidning helt gratis här

Av den totala emissionslikviden avses ca 30 Mkr allokeras till hårprojektet för att utföra en klinisk fas IIa-studie med start vid det kommande årsskiftet och omkring 20 Mkr till diabetesprojektet, framför allt för att genomföra prekliniska studier samt förbereda projektet för en klinisk Fas I-studie under slutet av nästa år samt löpande föra partnerskapsdiskussioner. Syftet med Follicums arbete är att utveckla data som möjliggör förhandling och avtal med ledande läkemedelsföretag. Emissionslikviden bedöms täcka bolagets kapitalbehov t o m Q1 2021.

Hårprojektet FOL-005 har genomgått två studier (fas I/IIa och fas IIa) på sammanlagt lite mer än 100 personer med framgångsrika resultat vad gäller säkerhet och effekt. Nästa steg är att genomföra en klinisk fas IIa-studie med den egenutvecklade nya och patentsökta topikala formuleringen. Med ett lyckat resultat från fas IIa-studien i nivå med tidigare studier, bedömer bolaget att det finns goda förutsättningar för ett partnersamarbete, en utlicensiering eller försäljning av projektet. Vidare kommer ett beviljat patent för den topikala formuleringen att förlänga patentskyddet med ytterligare 8 år till år 2040.

Oönskat håravfall drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall cirka 50%. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 Mdr usd årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar, t ex färre biverkningar, enklare dosering och högre andel som svarar på behandlingen.

Follicums diabetesprojekt har i prekliniska studier visat intressanta effekter på frisättning av insulin och sänkning av blodsockernivån samt effekter på diabetesrelaterade komplikationer. Resultaten, som är entydigt positiva, visar att bolagets peptidklasser har potential att bli värdefulla komplement till nuvarande produkter inom behandling av diabetesrelaterade komplikationer. Diabeteskomplikationer utgör idag den största kostnaden för samhället. Follicums läkemedelskandidater har potential att behandla även icke-diabetespatienter, t ex patienter som har leverskador eller hjärtkärlproblem. Bolaget för en kontinuerlig dialog med flera större läkemedelsföretag och bedömer att det finns goda förutsättningar för ett forskningssamarbete, en utlicensieringsaffär eller försäljning av projektet om det fortsätter att leverera unika data.

Follicum är onekligen en spännande kombination av två högpotenta projekt, som också levererat lovande, om tidiga forskningsresultat. De adresserbara marknaderna är samtidigt mycket stora och de konkurrerande alternativen begränsade. Kikar vi på värderingen så avskräcker den faktiskt inte och det goda intresset från institutioner och befintliga ägare inför emissionerna stärker denna bild. Stockpicker ser de förestående emissionerna som ett intressant spekulativt köpläge och ger därför en spekulativ köprekommendation med riktkursen 3,00 kr.

Det är överlag ett händelserikt år med en hel del betydelsefulla hållpunkter och informationstillfällen som väntar bolaget och dess aktieägare. Blickar vi bortom Follicums behov av kassapåfyllnad, finns det därmed förutsättningar för en trevligare kursutveckling på lite sikt, om bolaget fortsätter att leverera bra forskningsresultat. Ambitionen är även att undersöka förutsättningarna för ett listbyte till Nasdaq First North under andra halvåret i år.