Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
FRISQ erbjuder nästa generations vårdlösning
10.02.2020

FRISQ erbjuder nästa generations vårdlösning

Möt Martin Irding, VD för det Nasdaq First North-listade svenska healthtech-bolaget Frisq – som är i process att genomföra en riktad nyemission på cirka 64 MSEK.

Ni säger att ni erbjuder nästa generations vårdlösning. Är ni ungefär som Kry eller?

Nej inte alls. FRISQ är en mjukvarulösning som löser flera av de problem vården befinner sig i genom att på ett effektivt sätt frigöra resurser samtidigt som vårdkvalitén ökar för patienten. För att förstå hur detta är möjligt behövs en kort beskrivning av dagens sjukvård. När du som patient besöker vården sparas datan i din journal. Det sker genom en journalanteckning, vanligtvis i form av text.

Teckna aktier här- Klicka

När du rör dig runt i vården, mellan sjuksköterskor och läkare, till andra mottagningar eller specialister, hänger den fullständiga dokumentationen bara med om alla jobbar i samma journalsystem, vilket ofta inte är fallet. Dessutom försvåras det hela av att journalsystemen kan vara svåra att överblicka – vilket gör att det ofta är enklare för läkare och sjuksköterskor att ställa alla frågor på nytt.

FRISQ:s mjukvara placerar istället all data på en enkel och visuell tidslinje, där man kan se alla tidigare och planerade besök. Vad som ska finnas på tidslinjen bestämmer vårdgivaren själv – beroende på vem som behandlas och vad den behandlas för. Tidslinjen kommer man sedan åt via alla tekniska plattformar; som dator, iPad eller smartphone. Uppdateras den av någon, så avspeglas förändringen hos alla. På så sätt kan betydande resurser frigöras, och en betydande del av den resursbrist vi ser i vården kan avhjälpas.

Lite mer i detalj, kan du beskriva vem FRISQ är till för och hur lösningen fungerar?

FRISQ är både till för de som arbetar i vården och för patienten. Vårdpersonalen kan både spara och hämta information snabbare och oftare än vad som är möjligt i dagsläget, och därmed skapa sig en bättre helhetsbild av patienten och behandlingen. Genom att patienten skickar in sin egen information blir det också lättare att mäta behandlingens effekt – och dra slutsatser kring vilken vård som är mest effektiv. Det gör att vården även kan dela behandlingsplaner, best practice, mellan kliniker – vilket underlättar för till exempel vårdcentraler att avlasta sjukhusen.

Läs prospektet här - Klicka

För patienten blir det lättare att överblicka sin egen vård, och kan dessutom själv lägga in hälsodata i mjukvaran; som hur man sovit, motionerat, självuppskattat mående eller göra egna tester hemma. Man kan även dela sin data med anhöriga om man till exempel är äldre eller bara vill att någon annan ska känna till den.

Slutligen kan datan som samlas in via FRISQ användas för att utvärdera både behandlingsmetoder och läkemedel, och väga vilka faktorer som är viktigast i patientens tillfrisknande. På så sätt kan verktyget även stödja akademin och forskningen.

Hur ser efterfrågan ut?

Efterfrågan på vård ökar stabilt på global nivå, framför allt som en konsekvens av att människor blir äldre. Det innebär att vården behöver bli effektivare, om man ska undvika skenande kostnader.

Vidare samspelar FRISQ:s funktionalitet med flera trender inom vården. Dels strävar man efter att låta primärvården avlasta sjukhusvården i större utsträckning, då många patienter föredrar att få vård nära hemmet, eller hemma. Dels är ambitionen att patienten ska ha större insyn i sin egen behandling – och slutligen vill man minska tiden som vårdpersonalen ägnar åt administration, utan att minska den insamlade datamängden. I alla dessa avseenden kan FRISQ bidra.

Hur ser själva intäktsmodellen ut?

På det mest övergripande planet är FRISQ en så kallad software as a service-lösning. På så sätt liknar man bolag som Salesforce, Qlik, Microsoft Office eller Adobe, men med inriktning på vården – intäkterna sker genom en prenumeration på en licens för att använda tjänsten, vilket skapar en långsiktig och förutsägbar ström av intäkter.

När får vi se intäkter i större omfattning?

Vi har fram tills nu arbetat med att utveckla vår lösning och genomfört ett antal lyckade pilotinstallationer. Nu går vi in i en kommersialiseringsfas. Vi ser ett betydande intresse bland kunderna inom sjukvården. Här räknar vi att se de första resultaten under 2020.

För att effektivt kunna utnyttja den starka position och det försprång vi har på marknaden genomför vi en garanterad nyemission på cirka 65 miljoner kronor. Detta kapital ska användas för att vidareutveckla produktens skalbarhet och skapa förutsättningar för medverkan i större och långsiktigt mer lönsamma affärer.

FRISQ genomför just nu en fullt garanterad företrädesemission. För att läsa mer om den, klicka nedan;

Prospekt

Teckna aktier här

Av
Fredrik Larsson Analytiker
Relaterade ämnen