Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Husqvarna – Målet i sikte
14.05.2019

Husqvarna – Målet i sikte

Stockpicker Newsletter har tittat närmare på Husqvarna. Vi tror att aktien kan leta sig uppåt 100 kr under de kommande 6-12 månaderna och höjer därför rekommendationen till Köp.

Från Stockpicker Newsletter (12 maj 2019)

Husqvarna – Målet i sikte                      HUSQ B | Large Cap | 86 kr

2019 är året då Husqvarna - specialisten på trädgårdsprodukter - fyller 330 år. Mycket talar också för att det ska bli året då bolaget äntligen kommer nå sitt rörelsemarginalmål (EBIT) på 10%. Vd Kai Wärn har under sina snart sex (6) år på jobbet gradvis lyft lönsamheten från strax över 5% till som mest 9,6% år 2017, tack vare en lyckad balans mellan strategiska tillväxtinitiativ och effektivitetsförbättringar.

Annons

Förra året kom ett litet bakslag och marginalen sjönk tillbaka till 7,9%, till följd av de extrema väderförhållandena i Europa, i kombination med kostnadsökningar för råmaterial, tariffer i USA och högre kostnader för logistik. Samtidigt togs det strategiska beslutet att upplösa den notoriskt underpresterande divisionen Consumer Brands, för att öka fokus på premiumprodukter och serviceerbjudanden under kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena.

Det som ska lämnas är produktsegment och varumärken i det lägre prissegment, som till exempel bensindrivna gräsklippare och trädgårdstraktorer. Sammanlagt kommer åtgärderna reducera koncernens nettoomsättning med cirka 1,5 - 2 miljarder kr från och med i år, och ytterligare 1 – 1,5 miljarder nästa år. Det kan jämföras med fjolårets totala nettoomsättning på 41,1 miljarder. Effekten på koncernens lönsamhet blir emellertid positiv, eftersom Consumer Brands har varit förlustbringande under en längre period. Ytterligare effekter på koncernens resultat förväntas från det pågående omstruktureringsprogrammet som ska reducera tillverkningskapaciteten och anpassa centrala resurser till att bättre återspegla den mindre och förenklade koncernstrukturen.

För att nå upp till tillväxtmålet på 3-5% per år, justerat för valutakursförändringar, satsar man bland annat på robotgräsklippare och batteridrivna produkter, som har visat en tillväxt på över 20% de senaste åren. Framförallt Europa har varit drivande, men marknaden är långt ifrån mättad och bolaget är en av ledarna med sina varumärken Husqvarna, Gardena och McCulloch. Mycket lovande är även potentialen i USA, som är världens största park- och trädgårdsmarknad. Det vill man slå mynt av och kommer därför under året förstärka sin satsning på robotgräsklippare i regionen.

Utöver ovanstående fortsätter man också att investera tungt i vidareutvecklingen av sina robotgräsklippare. Nyligen lanserades en fyrhjulsdriven version för den professionella marknaden. Modellen kan anslutas till bolagets så kallade Fleet Service för professionella park- och trädgårdsentreprenörer, vilket breddar erbjudandet till detta kundsegment.

Ett annat område där bolaget är ledande i utvecklingen är konceptet Gardena Smart Garden, som omfattar smarta trädgårdslösningar för hemmamarknaden. Kärnan i systemet är en smart app som optimerar automatiserad bevattning och robotgräsklippning. Funktioner inkluderar olika mjukvaruverktyg som hjälper kunderna att planera sina trädgårdar och visuellt identifiera växter.

Att bolagets produktportfölj uppskattas av konsumenterna visar Q1-rapporten som nyligen presenterades. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 13,6 miljarder kr. Samtliga divisioner levererade tillväxt i sina respektive kärnkategorier, och framförallt Nordamerika, där nästan hälften av intäkterna in divisionen Husqvarna genereras, visade en stark utveckling.

Fler analyser hittar du i vår populära aktietidning - Klicka!

 Angående robotgräsklippare upprepade vd Kai Wärn i samband med kvartalsrapporten att han siktar på en försäljningstillväxt för robotgräsklippare och övriga batteridrivna produkter på ”väl över 20%” i år, trots att ha legat lite efter den tillväxttakten under årets första tre månader.

En höjdpunkt i rapporten var förbättringen av rörelseresultatet som justerad för omstruktureringskostnader ökade med 23% till 1 686 Mkr. Det innebar en marginallyft om 1,1 procentenheter till 12,3%. Förutom högre volym, bättre produktmix och prisökningar, bidrog även besparingar från effektiviseringsprogrammet och omstruktureringen positivt.

I linje med det vanliga säsongsmönstret var det operativa kassaflödet negativt i Q1, vilket berodde på tillväxten i försäljningsvolym som resulterade i högre kundfordringar. Därtill kom effekten från lageruppbyggnad inför en potentiell Brexit. Dessutom ökade leasingskulderna med 1 540 Mkr till följd av tillämpningen av den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Sammantaget ökade nettoskulden totalt till 13,5 miljarder kr, motsvarande 1,9x det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (net debt / EBITDA). 

Bortsett från eventuella extraordinära väderförhållanden, talar det mesta för en skarp lönsamhetsförbättring de kommande åren. Kostnadsbesparingar i kombination med en positiv mixförskjutning mot fler robotgräsklippare, borde kunna lyfta rörelsemarginalen över 10% kanske redan i år. Om så blir fallet är en vinst omkring 4,9 kr per aktie möjlig, och sannolikheten för ytterligare stark tillväxt nästa år är även den stor. P/e-talet sjunker i vårt scenario från cirka 17,5 räknat på årets vinst, till 15 nästa år, vilket gör aktien intressant i våra ögon. Vi tror att aktien kan leta sig uppåt 100 kr under de kommande 6-12 månaderna och höjer därför rekommendationen till Köp.


 

Relaterade ämnen