Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Inbjudan att teckna aktier i Alltainer
23.11.2020

Inbjudan att teckna aktier i Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga bolagets produktionskapacitet i företagets Vietnamesiska produktionsenhet. Alltainer förväntar att utöka sin kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla bolagets nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder sig Alltainer som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Alltainer  fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver bolaget rörelsekapital, så de kan effektivisera sina inköp och produktionsprocess. Sedan kommer Alltainer behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så företaget kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna.

Bolaget genomför just nu en IPO på cirka 8 miljoner kronor. Sista teckningsdag är onsdagen den 25 november.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Relaterade ämnen