Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Inbjudan till teckning av aktier i Three Gates
09.12.2019

Inbjudan till teckning av aktier i Three Gates

Three Gates är ett svenskt aktiebolag grundat 2011. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals speltitlar, har grundaren och vd Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin.

-Hela denna sida är en annons-

Kort om bolaget

Under november annonserade Bolaget att man ingått avtal avseende förvärv av 65,7 procent av aktierna i den tyska spelutvecklaren Tivola Games. Bolaget har identifierat flertalet potentiella synergier både på kostnads- och intäktssidan och delar av emissionslikviden kommer användas för att finansiera förvärvet. I och med förvärvet väntas Bolaget under 2020 bli kassaflödespositivt.

Tivola har en omfattande spelarbas med över 100 miljoner unika nedladdningar historiskt, där det primära kundsegmentet utgörs av kvinnor i åldrarna 18-26. Detta utgör en viktig målgrupp för Three Gates, för spel inom det så kallade hidden-objects-segmentet. Samgåendet möjliggör även korsvis marknadsföring i respektive bolags kanaler. Tillsammans med SuperScale har Bolaget utvecklat ett system för att öka aktiviteten hos spelarna, en implementering av det systemet på Tivolas aktuella speltitlar som såväl framtida antas kunna öka intäkterna signifikant.


Tivola

Företaget är en ledande aktör inom spel med hästar och husdjur, med över 100 miljoner nedladdningar historiskt och över 15 miljoner nedladdningar på årsbasis. Den förvärvade verksamheten genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR och ett nettoresultat på ca 0,119 MEUR under 2018. Transaktionen förväntas medföra ett flertal synergier. Parterna har kompatibla målgrupper för sina produkter, då Three Gates och SuperScales gemensamma satsning på hidden-objects-spel och Tivolas nuvarande användarbas med ca 70 procent kvinnliga användare passar väl samman, vilket medför att produkterna kan marknadsföras korsvis. Monetariseringen av Tivolas portfölj ligger långt under det genomsnittliga för en så omfattande användarbas. SuperScale och Three Gates har utvecklat analysmetoder och system för att engagera spelarna, som kommer att vara till stor nytta för så väl Tivolas nuvarande spelportfölj som kommande produkter. Dessutom har kostnadssynergier identifierats som förväntas sänka den gemensamma kostnadsmassan. Genom förvärvet väntas Three Gates öka koncernens omsättning för 2020 väsentligt jämfört med 2019, samtidigt som lönsamhet på koncernnivå förväntas uppnås under 2020.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionen: Företrädesemission av aktier om cirka 24,6 MSEK, högst 24 622 370 st aktier emitteras.
Teckningskurs: 1 kr per aktie.
Teckningstid: 2 december - 16 december 2019.
Teckningsförbindelser: Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser om cirka 8 MSEK ingåtts, motsvarande 32,5 procent av hela emissionen.

Teckna aktier

Teaser

Anmälningssedel

Memorandum

Hemsida