Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Intervju med AcuCort
15.09.2019

Intervju med AcuCort

AcuCorts fokus är att utveckla och kommersialisera receptbelagd medicinering för personer med akut och svårare allergi. AcuCorts läkemedel är en patenterad snabblöslig film för lingual administrering (Oral Dissolvable Film) som läggs på tungan. Bolagets produkt ISICORT® avses kommersialiseras genom ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort avser vidare identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande produkter med kort tid till marknadsgodkännande, baserat på existerande aktiva substanser.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har varit VD i AcuCort sedan december 2016 och dessförinnan engagerad på konsultbasis i ca 1 år. Min bakgrund är kommersiell med en internationell civilekonomexamen från Lunds Universitet. Jag har arbetat inom Life Science sektorn i över 20 år sedan 1995. Under de åren har jag varit verksam inom läkemedel, medicinteknik och diagnostikindustrin med såväl försäljning som marknadsföring på global basis. Innan jag engagerade mig i AcuCort var jag Vice President Global Marketing i sju år på HemoCue, ett svenskt världsledande företag inom patientnära diagnostik där mitt ansvar inkluderade affärsutveckling och legala frågor. 

acovd

Mats Lindfors, CEO

Vänligen beskriv AcuCort och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, tidigare kallad Dexa ODF. ISICORT® är ett nytt och innovativt läkemedel att använda vid framförallt akuta och svåra allergiska reaktioner. ISICORT® är en tunn snabblöslig film att lägga på tungan när man drabbas av en akut eller svårare allergisk reaktion.

ISICORT® erbjuder flera patientfördelar:

· Förpackningen är liten och tunn som ett visitkort – kan alltid finnas tillhands i mobilfodral , plånbok, handväska när en allergisk reaktion inträffar

· Löser upp sig på tungan inom 15 sekunder – det behövs inget vatten, omrörningar eller doseringsskedar

· Kan inte spottas ut – viktigt till exempel när barn inte vill ta medicinen

· Enkel att använda – en film motsvarar en akutdos. Patienten behöver inte ta ett flertal tabletter

· Har indikerat snabbare absorption av aktiv substans jämfört med motsvarande tabletter

AcuCort drivs av VD tillsammans med ett nätverk av högt specialiserade konsulter och partnerföretag. Tillverkning sker hos Adhex Pharma i Frankrike ett företag som har specialiserat sig på utveckling och tillverkning av snabblösliga filmer. Våra bioekvivalensstudier genomförs hos Quinta-Analytica i Prag, Tjeckien.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

AcuCort ämnar lansera ISICORT®med hjälp av ett internationellt nätverk av kommersiella partners. Sådana partners kan t.ex. vara läkemedelsbolag med inriktning mot allergi där ISICORT®kan komplettera produktportföljen. 

Vi väljer att arbeta på detta vis eftersom vi bedömer att kostnad, tid och risk i att bygga upp en egen organisation inte skulle gagna företaget

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 41.2 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionen ska i huvudsak användas för att finansiera kommersialiseringen av ISICORT®. I kommersialiseringen inbegriper vi registreringskostnader i Europa och USA som är en stor kostnadspost. Kapitalet ska också finansiera kostnader för att bygga upp en grafisk identitet och kommunikationsplattform för ISICORT® samt att identifiera och kontraktera kommersiella partners som ska sälja ISICORT® till läkare och apotek. Kapitalet ska även finansiera en utbyggnad av organisationen.

is

Kan du säga något om hur stor AcuCorts potentiella marknad är?

Allergimarknaden är mycket stor och växer snabbt. Mer än 20% av jordens befolkning lider av allergi i någon form. Denna siffra beräknas öka kraftigt de kommande åren. Den globala marknaden för läkemedel mot allergi, bedöms vara värd 30,5 miljarder USD 2018 och växer med 6 till 7 procent årligen, vilket är snabbare än läkemedelsmarknaden generellt. Därutöver finns ytterligare viktiga indikationer och marknader vid behandling av krupp hos barn, för illamående och kräkningar från cellgiftsbehandling och även inom 

AcuCort siktar främst mot marknaden för kortisoner som förskrivs för allergi och som är värd drygt 3 miljarder USD. Här ska ISICORT® ta marknadsandelar som en ersättning eller ett komplement till produkter som idag används.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i AcuCort?

1. Vi bedömer att vi har kommer att få ett marknadsgodkännande för ISICORT® i främst Sverige under 2020.

2. ISICORT® bygger på redan godkända och väldokumenterade substanser vilket gör att de regulatoriska riskerna är betydligt lägre än vid nyutveckling av läkemedel.

3. ISICORT® erbjuder en mängd unika patientfördelar för allergiker jämfört med nuvarande behandlingsmetoder samt fördelar för sjukvården då ISICORT® kan bidra till ökad följsamhet dvs. att patienter har med sig sin medicin och kan enkelt ta den enligt läkares ordination

4. Allergimarknaden är stor och växer snabbt

Hur ser AcuCort ut om 5 år?

AcuCorts vision är att Bolagets produkt ISICORT® ska vara globalt kommersialiserad och väl integrerad i behandlingsterapier vid akuta allergiska reaktioner och vid viral krupp hos barn, samt ha nått bred användning inom illamående och kräkningar från cellgiftsbehandling. Vi kommer då att ha uppnått positivt eget kassaflöde och adderat ytterligare någon styrka till vårt sortiment. Om 5 år vill vi vidare ha utökat portföljen med ytterligare minst en produkt som uppfyller kriterierna; smart produkt, baserad på existerande aktiva substanser och som har kort tid till marknadsgodkännande.

----------------------------------------

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 4,20 SEK per aktie.

Teckningstid: 6–20 september 2019.

Handel med teckningsrätter: 6-18 september 2019.

Emissionsvolym och belopp: 9 798 266 aktier och cirka 41,2 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 85% av emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida