Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Intervju med Dicot
04.09.2019

Intervju med Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin™ som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Dicots vision är att Libiguin™ skall bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets strategi är att utveckla Libiguin™ upp till och med klinisk fas I, alternativt II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har lång erfarenhet 35 år inom Life Science från många olika företag både stora och små tex AstraZeneca och en rad mindre bolag. Jag har arbetet med forskning och utveckling, produktion men också mycket med affärsutveckling och försäljning.  

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett prekliniskt utvecklingsbolag som arbetar med en läkemedelskandidat mot erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Området och problemställningar är stora i hela världen och t.ex erektionssvikt drabbar  50% av män mellan 50-70 år men kan också debutera i tidigare åldrar. Idag finns PDE5 hämmare på marknaden som den vanligaste behandlingen dvs Viagra, Cialis m.fl. Dessa kräver planering på så sätt att de ska tas 30-60 minuter före sexuell aktivitet och effekten sitter i några timmar

VDDICOT

Göran Beijer, CEO

Vår produktkandidat Libiguin har en verkningstid på upp till två veckor och då förvinner behovet av planering. Libiguin har också visat effekt på för tidig utlösning som är den andra indikationen vi arbetar med, dvs den fördröjer tiden till utlösning. Idag räknar man med att ca 5-7% av alla män har problem med för tidig utlösning och bara ett läkemedel mot detta problem finns godkänt i vissa länder. Sammantaget kan man säga att marknaden och potentialen för ett läkemedel med egenskaper som Libiguin är mycket stor. 

 

 

 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi arbetar med förutsättningarna att dokumentera Libiguin prekliniskt och därefter med myndighetsgodkännande gå in i kliniska faser 1 och 2 för att visa att preparatet har effekt med inga eller små biverkningar. Under perioden kliniska faser ska vi etablera strategiska samarbeten med en eller flera partners t.ex. globala läkemedelsbolag som ska resultera i avtal som ger intäkter i form av upfront betalningar och royaltyintäkter på sikt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,3 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi ska fortsätta genomföra det prekliniska utvecklingsprogrammet dvs formulering, toxicitetstester, farmakologistudier mm så att vi har tillräckligt med data för att ansöka om att starta en fas1 prövning ngn gång under 2021. Parallellt med utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten Libiguin kommer vi också att börja arbeta med marknadspositionering av produkten och även sondera terrängen för framtida samarbeten.

Ni presenterade nyligen resultatet av en studie där Ni jämfört Er kandidatsubstans Libiguin DIC2024 med den aktiva substansen i Viagra. Berätta lite mer om det spännande utfallet i studien.

För att förstå verkningsmekanismen i Libiguin gör vi olika beteendestudier på råttor, bl.a. den här där vi jämför med Sildenafil eller Viagra i vardagligt tal. Studien indikerar att vår kandidat har en helt egen effektprofil då den stimulerar både viljan och förmågan hos råttorna till ökat antal bestigningar och penetrationer samt förkortar tiden till bestigning och penetration. Sildenafil påverkar endast tiden till bestigning och penetration.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Inom erektionssvikt finns det i huvudsak en grupp av läkemedel som är väl etablerade på marknaden PDE5 hämmarna Viagra, Cialis m. fl. som idag dominerar marknaden. Dessa har relativt kort verkningstid och måste tas innan sexuell aktivitet dvs planering krävs. På samma sätt för tidig utlösning endast ett registrerat läkemedel som måste tas ca 30 – 60 minuter innan sexuell aktivitet och kort halveringstid.

dicota1

Vår läkemedelskandidat har lång verkningstid, upp till två veckor och visar också effekt på båda indikationerna. I den naturmedicinska användningen som är ursprunget till Libiguin har man inte sett eller rapporterat några biverkningar. Detta måste givetvis bekräftas i kommande kliniska studier av Libiguin. 

Hur stor är Dicots potentiella marknad?

Marknaden är mycket stor dvs global då indikationerna är vanliga i alla länder. Det handlar om flera hundra miljoner män varav många inte söker läkare för sina besvär. Marknaden för erektionssvikt är idag ca 50 miljarder kr /år mätt som försäljning av Cialis, Viagra i familjen PDE 5 hämmare och för för tidig utlösning ca 15miljarder kr /år mätt som försäljning av det enda läkemedel som finns tillsammans med andra off label produkter såsom bedövningsmedel och annat. Den underliggande marknaden är långt större då många män inte går till doktorn med sina besvär. Dessutom växer andelen personer över 60 år kraftigt under de kommande 30 åren.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

Ett helt nytt läkemedel med ursprung i folkmedicinsk användning under många år och många patienter där samma effektprofil visats i djurmodeller. Mycket talar för att det kommer att fungera men självklart ska det visas först i kliniska studier. Vi är i tidig fas och värderingen på bolaget är därför låg och därför kan det vara intressant att gå in nu som investerare.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Dicot ut då?

Om 5 år har vi förhoppningsvis genomfört kliniska prövningar så att preparatet är registrerat för försäljning i vissa länder medan det är på gång i andra marknader. Vi arbetar tillsammans med ett eller flera stora bolag på olika kontinenter och Libiguin börjar bli det mest intressanta alternativet för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning. Miljardtillväxten har börjat och Dicot är ett känt företag runt om i världen. 

-------------------------

Information om emissionen 

Teckningskurs: 2,60 SEK/unit, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 3 sep-17 sep 2019

Erbjudandets storlek: 20,3 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Videointervju BioStock 

Hemsida