Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Intervju med Netmore Group
16.10.2019

Intervju med Netmore Group

Netmore Group AB levererar kompletta IoT-lösningar till städer, fastigheter, industrier, företag och hem, genom sitt ekosystem av leverantörer. Netmore blir möjliggöraren av IoT genom att erbjuda alla de attraktiva kommunikationsinfrastrukturer, med unika egenskaper som möjliggör den fulla potentialen av IoT-användning redan vid enklare introduktion av IoT, men på ett smartare sätt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Entreprenör, industrialist med fokus på affär och resultat. Lång bakgrund från att leda verksamheter och bolag. Ordförande och en av grundarna till GlocalNet, senare 17 år inom Telia Company. Idag, förutom CEO i Netmore Group AB, har jag styrelseuppdrag i HiQ International AB och Fidesmo AB. 

Kan du beskriva Netmore Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är nästa generations teleoperatör med fokus på IoT och radioteknik. Vi bygger ett helt ekostystem för IoT och, tillsammans med samarbetspartners, skapar vi effektiva lösningar för våra kunder. Vi är fokuserade kring tre huvudområden där vi använder vår teknik och hela ekosystemet.

·  Connected Property – ansluter befintliga styrsystem med nya, via vårt eget utvecklade integrationslager till kundens datacenter och via vårt eget corenät.

·  Connected City och Industrier – där vi tillsammans med partner bygger IoT nät, främst kring LoRaWAN för att skapa effektiva lösningar för insamling av data till kunden. Idag ca 50 samarbeten med stadsnät/kommuner som växer snabbt. I detta ekosystem inkluderas en marknadsplats för alla partners IoT-tjänster. Kunderna kan då enkelt få tillgång till alla smarta tjänster som kan erbjudas i vårt nät.

·   M2M portal där vi marknadsför M2M SIM kort för IoT applikationer.

·   Connected Home and business, där vi via vårt dotterbolag, Omnipoint, erbjuder modern säkerhetslösning för bostad eller företag. I denna tjänst verkar vi som en end-to-end leverantör, från nät till tjänst för slutkonsument.

Erik Hallberg, VD

Vi har stor erfarenhet av att bygga unika, privata, publika radionät för olika områden som vård- och sjukhem, industrier, byggnader eller hela städer. Vi säkrar en full IoT anslutning i alla områden som måste ha full täckning eller där man vill ha privata radionät för säkerhet och kontroll.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Bolaget arbetar med avtal som innehåller ersättning för nätelement, radioutrustning etc som installeras till kund. Kring detta byggs sedan löpande intäkter upp i form av abonnemang, underhåll, support etc.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 37.5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till? 

Acceleration av go to market, delvis uppgradering av vår infrastruktur för 4G och 5G och utveckling av produktplattformar för tillväxt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Vi är en fullbestyckad operatör med konkurrenskraftig kostnadsstruktur, fokuserad på valda segment där vi kan expandera, såväl i Sverige som i andra länder. Våra tjänster är gränslösa.

Hur stor är Netmore Groups potentiella marknad?

Våra fokusområden Connected Property och Connected City & Industry samt M2M är svårt att sätta siffror på men vi noterar att intresset är stort och IoT utvecklingen blomstrar, av alla analyser för IoT kan vi bara instämma om en bubblande marknad som håller på att explodera. Vi kommer kunna expandera snabbt framöver.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Netmore Group?

- Kompetent team

- Hög teknisk kunskap

- Bra referens case och kundbas för tillväxt

- Konkurrenskraftiga och innovativa

- Fokuserade, dedikerade

newwAvslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Netmore Group ut då?

En ledande IoT leverantör till valda kundgrupper i Sverige och Europa. Vi är och kommer fortsätta att vara den självklara partners för att utveckla smarta städer, industrier, fastigheter och hela samhällen.

---------------------

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 37,5 MSEK fördelat på 62 602 368 nya aktier

Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie

Teckningstid: 14 - 29 okt 2019

Teckningsrätter: Sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna tolv (12) nya aktier, handlas 14 - 25 okt

Garantier och teckningsförbindelser: Cirka 82 procent eller 30,9 MSEK omfattas

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida