Intervju med Clean Motion
16.05.2019

Intervju med Clean Motion

Clean Motion har skräddarsytt ett fordon, Zbee, för urbana transporter med fokus på verklig hållbarhet. Den har utvecklats från grunden med detta som mål. Fordonet riktar sig till segmentet mellan cykel och bil i städer. För att uppfylla behoven har Clean Motion designat ett uppkopplat fordon med en blickfångande design, ultralätt och säker kompositkaross med en effektiv elektrisk drivlina. Den är förberedd för framtidens multimodala transportbehov.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har en bred erfarenhet från både stora företag som IBM och som entreprenör och starta och driva egna företag. Jag drivs av att förstå mina kunder och att leverera till höga förväntningar. Jag var med och startade Virtual Engineering i början av 2000-talet där vi hjälper till att effektivisera företags produktutvecklingsprocess genom digitalisering. Där arbetade jag mycket med företag som Scania och Volvo trucks vilket givit mig en djup insyn i utveckling och försäljning av fordon för kommersiella transporter. Jag drivs av att vara med och göra förändring vilket är huvudanledningen till att jag var med och grundade Clean Motion där jag suttit i styrelsen sedan start och varit ordförande sedan 2016.

Stockpicker intervjuar Cleanmotion

Vänligen beskriv Clean Motion och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi grundade Clean Motion med insikten att dagens transporter inte är hållbara och en idé om hur framtidens stadstransporter ska lösas. Vi har utvecklat en transportlösning som består av optimerade elfordon för städer. De är små, säkra och uppkopplade för transporter av människor och gods i världens alla städer. Vår produkt är skalbar, flexibel och lättproducerad lokalt på den aktuella marknaden.

Vi löser globala transport- och klimatproblem genom förbättrade stadstransporter och ni kan idag kan se våra fordon som podtaxi i Stockholm likväl som New Delhi.

Vår mission är att ta fram resurseffektiva stadstransporter med hög nyttjandegrad för världens alla städer:

”Uppkopplade och optimerade elfordon för effektiva kommersiella transporter.”

För att nå de mål vi har så är samarbeten och partnerskap viktigt. Tillsammans med Bzzt och Fortum där vi håller på att forma ett unikt helhetserbjudande för framtidens stadsmobilitet bestående av våra effektiva podar, Zbee, laddinfrastruktur med batteribyte för maximal nyttjandegrad från Fortum samt mobilitetstjänster med app. från Bzzt. Vi ser det som ett paketerbjudande och något vi kommer att kunna erbjuda för många olika marknader.

Ni har tidigare erhållit ett par prestigefulla utmärkelser, berätta!

Vi är stolta att våra innovativa lösningar och vårt arbete för ett bättre klimat uppmärksammas så mycket som det gjort. De jag tänker på är Zennström Green Mentorship Award och fram för allt Världsnaturfondens, WWF Climate Solver där vi tidigt uppmärksammades för nyskapande lösningar för framtidens stadstransporter med en stor potential att förbättra klimatet. Jag känner mig oerhört tacksam över de utmärkelser vi fått då de är kvitton på att vi gör rätt saker och att vi gör skillnad.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vår affärsmodell består av två delar. Vi säljer fordon för kommersiell verksamhet vilka vi producerar i våra egna fabriker, framförallt här i Sverige.

För att möjliggöra snabb global expansion så har vi en modell där vi erbjuder licenser för lokal tillverkning i mikrofabriker, ett glocal-koncept kan man säga, då vi kontrollerar både tillverkningssätt och komponentflöde globalt men tillverkning sker lokalt. Vi ser också väldigt positivt till nya intäktsströmmar från olika digitala tjänster, för delning och effektivisering av flottor, som just nu ligger i startgroparna.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in 21,9 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Den pågående klimatdebatten och de utmaningar som trafiken i städerna gör att vår lösning ligger helt rätt i tiden. Den ökade insikten att det måste göras något radikalt för att vända på trenden gör att vi anser att det nu är rätt timing att intensifiera vårt fokus i Europa där vi kommer att öka våra försäljningsinsatser då marknaden nu börjat mogna. En annan del är att utveckla vårt erbjudande för godstransporter samt forma och fördjupa partnerskap inom nyckelområden som laddinfrastruktur och digitala tjänster. Utöver det så kommer vi att använda likviden till att stärka vår finansiella ställning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Våra fordon, poddar, är en ny sorts fordon och det finns inte många liknande fordon. I Asien finns många trehjulingar men de är idag mestadels byggda på gammal teknik och de är framförallt fossildrivna. Det finns några fåtal eldrivna trehjulingar på marknaden men de är fortfarande byggda med traditionell teknik och väger därför mycket, vilket gör att de inte är särskilt effektiva. Vi har utvecklat vår pod, Zbee, från grunden och optimerat den för stadstransporter av människor och gods. Vi har fokuserat på ett lätt och säkert fordon som möjliggör lång räckvidd med små batterier. Vi har marknadens energieffektivaste fordon där innovativa laddlösningar som batteribyte gör att vi helt tar bort laddtid för fordonet. Det möjliggör maximalt nyttjande av elfordon i kommersiella flottor, det gör oss helt unika.

Vad skulle du säga är de största riskerna i Er verksamhet?

Vi utvecklar framtidens transportlösningar med ett nytt innovativa fordon. Behoven inom stadsmobilitet och klimat är enorma men förändringar tar initialt tid för marknaden och framförallt beslutsfattare. Fördelen är att vi har varit med och bearbetat marknaden länge och vi ser nu en ökad insikt att något måste göras både för mobiliteten och klimatet.

Kan du säga något om hur stor Clean Motions potentiella marknad är?

Marknaden för stadstransporter är enorm, enligt IDTech EX rapport så uppskattas marknaden för ”last mile” transporter till $792 miljarder, 2028.

Den pågående urbaniseringen gör att marknaden fortsätter växa mycket framöver och FN uppskattar att de närmsta 30 åren kommer persontransporter att dubbleras och godstransporter tredubblas i städer

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Clean Motion?

Vi har en mogen produkt som körts många år i Europa och Asien och har nu ett unikt och starkt erbjudande för kommersiella flottor med uppkopplade optimerade fordon, digitala tjänster och en laddinfrastruktur med batteribyte som maximerar fordonens användning

* Urban mobilitet är en spännande och starkt växande marknad.

* Ett unikt kundnära och heltäckande erbjudande som på ett enkelt sätt löser en viktig del av framtidens urbana transport- och miljöutmaningar.

* En produkt som är skalbar, flexibel och lättproducerad lokalt på den aktuella marknaden.

* Innovativt partnererbjudande med licens och mikrofabrik som möjliggör snabb global expansion.

* Stor erfarenhet av utveckling av skräddarsydda elfordon för urbana transporter och att köra taxiflottor i Indien.

* Starka partnerskap med Fortum, Siemens och Bzzt.

* Möjlighet att göra stor skillnad för klimatet.

* Möjlighet att forma framtidens transportlösningar i städer.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Clean Motion ut då?

Jag ser att Zbee är en vanlig del av stadsbilden i många av världens städer. Vi genom detta varit med och skapat bättre klimat globalt så väl som minskade avgaser och buller i städerna. Detta har givit tillbaka en del av staden till människorna som bor där, med tystare och renare städer med minskade trafik och fler parker.

Vi har utvecklat ytterligare varianter av fordon med flera digitala tjänster för optimerad användning för våra kunder.

En signifikant ökad volym med ett antal mikrofabriker etablerade runt om världen där vi skapat lokala arbetstillfällen och tillsammans med partners tillverkar närproducerade fordon.

--------------------------

Information om emissionen

Teckningspris: 4,50 SEK/aktie

Teckningsperiod: 3 maj - 22 maj 2019

Erbjudandets storlek: 21,9 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Video - Zbee from Clean Motion

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Video, Zbee i Indien från SVT

Hemsida