Stockpicker intervjuar - Emplicure
12.05.2022

Stockpicker intervjuar - Emplicure

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har lång erfarenhet inom Life Science där jag huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, ledarskap och internationell försäljning. Merparten av min bakgrund finns inom MedTech-bolag och jag har också 12 år inom eget bolag. 

tobbe

Torbjörn W. Larsson, VD

Kan du beskriva Emplicure och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Emplicure utvecklar läkemedel med fokus på kronisk smärta och konsumentprodukter med fokus på vita nikotinprodukter.

Våra produkter utvecklas på egna patenterade biokeramer och en av de avgörande styrkorna hos dem är sättet vi kan skapa, modulera och kontrollera olika frisättningsprofiler för de produkter vi utvecklar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell har tre hörnstenar; i) vi utvecklar nya produkter på redan existerande och godkända substanser, ii) vi utvecklar produkterna på egna patenterade biokeramiska plattformar, samt iii) kommersialisering sker genom att vi tecknar utlicensierings- och/eller samarbetsavtal med starka partners som tar dem till marknaden.

Modellen möjliggör en enklare regulatorisk process, färre projektrisker och kortare tid till första intäkt.

Ni annonserade nyligen att Ert dotterbolag Amplicon kommer att primärvisa två nya produkter i samband med att världens största nikotinforum hålls i Warszawa i juni. Berätta lite kort om Amplicon och Era spännande produkter!

– I Amplicon applicerar vi våra teknologier och plattformar för konsumentprodukter. Vårt första produktprojekt inom Amplicon är torrt vitt nikotin i påse, en snuspåse för rekreation. Som jag tidigare nämnde är vi duktiga på att skräddarsy och kontrollera frisättning av ämnen och här har vi utvecklat en nikotinprodukt med helt nya frisättningsprofiler för både nikotin och smak.

Vad har vi mer att se fram emot under året?

– Ni kan se fram emot Empli03’s kliniska studie, positiva regulatoriska diskussioner med amerikanska FDA och en accelererad affärsutveckling i projektet.

Ni kan också se fram emot ytterligare viktiga milstolpar i Amp01, som att fortsätta driva Amp01 vidare mot en färdig produkt och fortsätta föra kommersiella diskussioner.

Dessutom ser jag fram emot att kunna berätta om våra nya kommande huvudprojekt.

eplit21

Med nuvarande produktportfölj och pipeline, kan du säga något om hur stor Er adresserbara marknad är så Stockpickers läsare kan få en uppskattning av potentialen i Er affär?

– För att bara ge några exempel; marknaden för opioidbaserade läkemedel mot kronisk smärta är cirka $5,5 Mdr (enbart inom G7-länderna) och växande. Tillväxten drivs av en åldrande befolkningsstruktur, välfärdssjukdomar och högre krav på livskvalitet.

Om vi tar den globala marknaden för vita nikotinprodukter i påse så växer den med mer än 50% år till år och beräknas vara värd mer än $21 Mdr redan 2025.

Detta innebär att redan våra nuvarande huvudprojekt, Empli03 och Amp01, adresserar mångmiljardmarknader i dollar.

Andra medicinska terapiområden skulle kunna vara ADHD, smärtlindring över längre tidsperioder, inhalerad bedövning och lugnande medel innan kirurgiska ingrepp. På konsumentsidan skulle det exempelvis kunna handla om inhalerat nikotin, s k vaping.

Våra teknologier och plattformar - och sättet vi utvecklar produkter på ger oss en fantastisk bredd och tillräckligt många möjligheter för att potentialen för nya produkter ska kännas som oändlig.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Emplicure?

• Vi har en unik teknologi som möjliggör helt nya produkter och produktprofiler

• Vi har en enorm adresserbar marknad

• Vi använder en beprövad affärsmodell som ökar de kommersiella möjligheterna och minskar projektriskerna

• Vi har långt gångna projekt inom både läkemedel och konsumentprodukter, med starka IP-skydd och som adresserar miljardmarknader i US-dollar och stora medicinska behov

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Emplicure ut då?

– Då har vi tecknat framgångsrika affärsavtal för både våra läkemedel och våra konsumentprodukter och vi finns på de stora bolagens radar när de letar nya unicorn-projekt att förvärva.

Läs mer om Emplicure

Relaterade ämnen