Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical
18.01.2023

Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Jag har arbetat inom medtech i drygt 20 år och dessförinnan var jag verksam inom livsmedelssektorn under 5 år. Bodde bland annat 10 år i Hong Kong och byggde upp affär och organisation för dåvarande svenska Q-Med i Asien. Flyttade hem med familjen för några år sedan och arbetade då bland annat som deltidskonsult till Peptonic innan jag i april 2021 gick in som VD. 

sund

Erik Sundquist, VD

Kan du beskriva Peptonic Medical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Vi har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av våra produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Vårt andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer. Vi säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av vår försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument, vi lär oss där mycket om slutanvändaren, vilket är en kunskap vi kan stödja partneraffärer med. Under 2022 tecknades ett avtal som leverantör till FN gällande våra menskoppar under varumärket till FN’s hygienkit.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 68 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns för en start up risker med försenade regulatoriska godkännanden samt eventuell felbedömning av någon produkts potential.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vad gäller affärsområde Medical Consumer är det ca 25 miljarder USD på konsumentnivå globalt. Vi skattar att ca 30% av detta utgörs av egenvård där konsumenten själv betalar. För affärsområde Lifestyle Consumer, med kärnaffären hållbara mensprodukter, är världsmarknaden ca 1.5 miljarder USD men växer snabbt. 

lunette

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– När det gäller affärsområde Medical Consumer är det Peptonics avsikt att bygga marknadens mest kompletta produktportfölj inom kliniskt bevisad intim egenvård efter konceptet diagnostisera, behandla, förebygga. På individuell basis är ett flertal av produkterna också patentskyddade.

Vad gäller hållbara mensprodukter har vi ett mönsterskydd på våra menskoppar. Att under 2022 ha blivit vald som leverantör till FN är också en unik kvalitetsstämpel som vi nyttjar i marknadsföringen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Peptonic Medical?      

– Riktning. Skall jag välja ett ord är det riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

Position. Vill också nämna position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot ett tydligt behov och en tydlig samhällstrend, Peptonic är bra positionerade och växer.

Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Peptonic Medical ut då?

– Vi är lönsamma. Vi har skapat en bred portfölj med en kärnaffär som erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård efter principen att diagnostisera, förebygga och behandla. Vi expanderar modellen allt bredare internationellt och befäster vår position som en ledande innovativ aktör inom intim egenvård.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Relaterade ämnen