Stockpicker intervjuar - ScandiDos
15.04.2024

Stockpicker intervjuar - ScandiDos

ScandiDos är internationellt väletablerat inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Bolaget etablerades 2001 och har kunder i över 50 länder. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har ett brinnande intresse för medicinteknik i allmänhet och cancervård i synnerhet med över 20 års bakgrund inom området för strålbehandling. Jag hade nära anhöriga som drabbades av cancer och detta kombinerat med att jag fick möjlighet att jobba ett år på Gambro direkt efter studenten lade grunden till mitt stora intresse för medicinteknik. Detta intresse fördjupades under mina ingenjörs- och ekonomistudier och resulterade i att jag därefter fått möjlighet att arbeta globalt med att förbättra cancervården. Under 17 år arbetade jag för behandlingsmaskins-tillverkaren Elekta innan jag anslöt till ScandiDos-teamet för 3,5 år sedan.

Under min tid i branschen har jag sett en fantastisk utveckling av strålbehandlingen och dess roll inom cancervården. Med mer sofistikerade metoder för att positionsbestämma tumörerna och metoder att mer exakt anpassa strålningen efter tumörernas form så kan man idag ge mycket högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen, med avsikten att eliminera cancern utan att skada omkringliggande vävnad. Genom detta kan man behandla fler cancerformer väldigt framgångsrikt, vilket gör strålbehandling till en stor och växande behandlingsform inom cancervården i hela världen. Med högre doser och mer exakt leverans så är det dock viktigare än någonsin att strålbehandlingsklinikerna kvalitetssäkrar sina behandlingar, och det är här som ScandiDos tillhandahåller de bästa verktygen för ändamålet.    

VDSCAND

Gustaf Piehl, VD

Kan du beskriva ScandiDos och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– ScandiDos tillhandahåller världsledande verktyg för kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling. Vi utvecklar mätsystem och beräkningsmjukvara för att kunna säkerställa att behandlingsplanen och behandlingsmaskinen kommer att leverera rätt strålning när patienten läggs på bordet. Detta gör vi genom att utveckla och producera hård- och mjukvara som vi levererar som en komplett lösning till strålbehandlingsklinikerna. Vi har sedan start sålt och levererat väl över 1000 mätsystem till över 800 kunder i mer än 50 länder och vi stödjer dessa kunder med egna resurser och tillsammans med våra lokala distributörer. Vi är mycket stolta över att en stor del av världens ledande strålbehandlingskliniker använder våra mätsystem för sin kvalitetssäkring.   

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer vår mätutrustning och licenser för vår mjukvara antingen direkt eller via distributörer, och därefter underhåller vi kunderna genom löpande servicekontrakt. Det innebär att vi erhåller en större engångsintäkt vid försäljningen av utrustningen och sedan erhåller löpande intäkter från många av våra kunder. Vi bibehåller kontakt med kunden löpande och kan erbjuda dem fler och mer avancerade tjänster allt eftersom vi utvecklar området och efter kundens behov.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18,2 MSEK. Vad skall Ni använda pengarna till?

– Vår plan är att säkerställa uthållig lönsamhet i bolaget genom att fokusera på att bibehålla vårt teknologiledarskap inom mätfantomområdet. För att kunna accelerera vägen till lönsamheten så genomför vi en kostnadsbesparing på över 10 MSEK årligen och denna kostnadsbesparing medför en del engångskostnader som behöver finansieras. Bolaget har också i samband med pandemin fått skatteanstånd som vi behöver återbetala under kommande år, samtidigt som vi vill fortsätta investera i affären inom mätfantomområdet. 

Vilka är de största riskerna för ScandiDos?

– Vi är beroende av att globala investeringar i strålbehandling fortsätter i bibehållen utsträckning. Därtill så är vi beroende av att kunderna fortsätter att kvalitetssäkra sina behandlingar i linje med befintlig praxis.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom vårt huvudsegment 3D mätningar så har vi huvudsakligen konkurrens från två andra aktörer, Mirion/Sun Nuclear från USA och PTW från Tyskland. Dessa tillhandahåller egna produkter för mätningar i tre dimensioner även om konkurrenterna förlitar sig på datorstödd rekonstruktion av dosen då de inte mäter i strålningens fokusområde eller alternativt inte mäter i tre dimensioner. Här är ScandiDos lösningar unika genom att vi mäter i tre dimensioner i strålningens fokusområde och ökar därmed noggrannheten. Vidare så ger vår teknologi möjlighet att få mycket hög tidsupplösning i strålningsmätningen och kan därför mäta med denna fjärde dimension.

1234

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi uppskattar att det finns omkring 9000 strålbehandlingskliniker i världen och detta ökar årligen, främst i utvecklingsmarknader. En stor och ökande del av klinikerna övergår till mer avancerade behandlingsformer där strålen anpassas och levereras i tre dimensioner under rörelse. Det är inom detta område ScandiDos erbjuder våra lösningar så det finns en betydande fortsatt marknad att bearbeta, utöver att sälja ytterligare funktionalitet och uppgraderingar till vår existerande kundbas.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ScandiDos?

– ScandiDos verkar på en robust och växande marknad.

ScandiDos är ett väletablerat och välkänt bolag i strålbehandlingsbranschen med global närvaro. Bolaget har en världsledande teknologi inom 3D-mätning och utvald leverantör till mer än 800 ledande strålbehandlingskliniker i över 50 länder och har våra produkter på många av världens ledande kliniker.  

ScandiDos är väl positionerade för att fortsätta växa affären i såväl mogna som utvecklingsmarknader.

ScandiDos har vid försäljning starka bruttomarginaler och ett program för att sänka kostnaderna för att nå uthållig lönsamhet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ScandiDos ut då?

– Jag ser att ScandiDos fortsatt är teknologiledande när det kommer till kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling med våra befintliga och nya mätsystem. Vi har en stabilt lönsam affär och en utökad kundbas i alla delar av världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 april 2024
Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie
Emissionsvolym: 18,2 MSEK
Handel med teckningsrätter: 4 - 18 april
Teckningsförbindelser: Ca 40%
Värdering: 73 MSEK pre-money
Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Delta4

Relaterade ämnen