ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.
13.06.2018

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är ekonom och har jobbat i mjukvarubranschen i många år. Jag har lång erfarenhet kring att utveckla verksamheter i tillväxt. Senast var jag på Visma Software som vVD och jag kom till ZetaDisplay när man påbörjat utvecklingen av teknisk plattform, mjukvara och tillhörande tjänster. Mina erfarenheter med skalbar programvaru-utveckling och utveckling av tillhörande tjänster kom väl till plats för bolaget, i det stadie man befann sig.

Vänligen beskriv ZetaDisplay och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi hjälper retail att digitalt kommunicera med konsumenten oavsett var kunden befinner sig och i vilken kanal man vill möta honom i. Vi erbjuder en teknisk plattform för att förenkla och anpassa kommunikationen till den unika konsumenten i butik, sociala medier, hemsidor etc. Och vi gör det genom allt mer avancerade och förfinade lösningar, inte minst sedan trenden att butikerna parallellt väljer att flytta in e-handeln i fysiska butiker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi levererar en komplett medieplattform till våra kunder innehållande programvara, licenser, tjänster och hårdvara. Genom att agera som en helhetsleverantör skapas en långsiktig relation till kunden. Vi vidareutvecklar och anpassar sedan deras digitala kundkommunikation över tiden.
Men framförallt bygger vi en installerad bas hos våra kunder som ger oss repetitiva intäkter - i huvudsak i form av licenser. Dessa återspeglar den underliggande tillväxten i vår verksamhet och stärker dessutom vår bruttomarginal. Under Q1 i år ökade de repetitiva intäkterna med 91 procent jämfört med samma period föregående år och motsvarande drygt 32 procent av första kvartalets nettoomsättning.

zetadisplay2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 74,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionen är i huvudsak ämnat till förvärvet av WebPro, men även för att stärka kassan och till att göra ett antal mindre förvärv i närtid. Vi vill vara med att konsolidera branschen i Europa. Därför har vi också många långsiktiga ägare i bolaget som vill vara med på vår resa. 30 procent av bolaget innehas av institutionella ägare som AMF, Nordea Småbolagsfond, finska Virala och Stenakoncernen. 

Berätta lite kort om WebPro AS.

Webpro, är ett norskt bolag som utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom digital signage med installationer runt om i världen. Bolagets kunder utgörs av stora internationella kedjor med hög potential. Bolagets omsättning 2017 uppgick till 24 MNOK varav kontrakterade och repetitiva intäkter utgjorde ca 6,5 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MNOK.

Vad är den största risken i Er verksamhet som du ser det?

Att finna synergier i de förvärv vi gör är viktigt och det kan vara utmanande. Vi har dock utvecklat en bra modell för detta och vi har i samtliga förvärv kunnat påvisa att vår modell fungerar och har gett önskad effekt.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Framtidens butiker kommer bli mindre till ytan och färre till antalet - samtidigt som allt fler processer måste automatiseras för att frigöra mer arbetskraft till att förbättra kundernas köpupplevelse. Butikerna vill fortfarande visa ett brett erbjudande och inspirera konsumenten med anpassad kommunikation till den unika kunden i butiken. För att lyckas måste retail använda tekniken mer än man gör idag. Då finns vi där som en lämplig partner. Våra kunder har bara påbörjat denna resa och mycket är fortfarande ogjort. 


Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ZetaDisplay?

Vi är en av de största i vår bransch i Europa. Vi har en internationell närvaro och hanterar leveranser i mer än 50 länder i världen. Våra lösningar ligger i teknikens framkant och tillsammans med bra referenser, så är vi väl positionerade på marknaden - förberedda för fler förvärv och tillväxt. Med ökad volym skapas också än bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. Och tillsammans vår starka ägarbild så finns det goda skäl i att investera i ZetaDisplay. 

Hur ser ZetaDisplay ut om 5 år?

Vi är fortfarande marknadsledare i Europa och vi har påbörjat en ytterligare expansion. 
Vi har nått våra kommunicerade mål för 2020 och satt nya mål inför 2022. 
Vi har gått från Stockholm Small Cap till Mid Cap.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 15,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 7 juni- 21 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 74,5 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq Stockholm Small Cap

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

 

Relaterade ämnen