Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Investera i SBF Bostad (publ)
22.10.2021

Investera i SBF Bostad (publ)

SBF Bostad erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige.

Vi har idag en portfölj till ett värde av ca 2,6 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ökat behov av hyresbostäder, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer.

Vår affärsmodell går ut på att vi sköter drift, förvaltning och affärsutveckling samtidigt som vi ger våra investerare tillgång till en attraktiv och långsiktig investering. Vi arbetar för att skapa en trygg och stabil avkastning över tid, med låg samvariation till börsens utveckling i övrigt.

Vårt totalavkastningsmål är 6–9 procent per år vilket inkluderar ett mål om kontantutdelning om 2–3 procent per år. Vi riktar oss till dig som ser hyresfastigheter som ett intressant investeringsalternativ i en långsiktig och hållbar spar- och pensionsportfölj


Möjligheter

  • Fortsatt bostadsbrist och hög efterfrågan på hyresrätter.
  • Fastigheterna kan förvärvas till cirka en tredjedel av kostnaden att bygga nytt i samma ort.
  • Våra investeringar har en låg korrelation mot aktiemarknaden.
  • Den riskjusterade avkastningen har historiskt varit hög jämfört med andra placeringar.

 Teckna i emissionen här

För mer information kontakta:

Wictor Sköld
Privatmarknad
M +46 73 386 43 85


 Video


 Läs mer här


Erbjudandet i sammandrag

ISIN-Kod: SE0015657622

Emittent: SBF Bostad AB (publ), Org nr. 559056-4000

Förvaltare: SBF Management AB, Org nr 556644-0870

Emissionskurs: 13 000 SEK per aktie

Minsta teckningsvolym: 10 aktier á 13 000 SEK, dvs 130 000 SEK

Värdepapper: A-aktier

Ägarregister: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC)

Revisor: KPMG

Förvaltningsavgift: 0,65% per år

Prestationsbaserad arvode: 20% av utdelat kapital över avkastningströskeln (90dagars SSVX)

Arrangörsarvode: 1,25%

Marknadsplats: NGM Nordic AIF

Teckningsperiod: 11 okt–12 nov 2021

Fullständiga villkor/ Övrig information: Samtliga avgifter belastar fonden och beräknas på fastighetsvärdet eller motsvarande. För fullständiga detaljer och räkneexempel, vänligen läs prospektet och övrig dokumentation som kan hämtas på www.sbfbostad.se


ANMÄL DIG TILL EN INVESTERARTRÄFF


Länkar

Broschyr

Prospekt

Teckna online

Hemsida