IsoTimber – Hållbar byggteknik redo att skala upp
20.05.2021

IsoTimber – Hållbar byggteknik redo att skala upp

TV-programmet Grand Designs är känt för sina extravaganta och nytänkande husprojekt. För några månader sedan kunde de svenska tittarna beundra ett exempel där ett par byggde sitt drömhus mitt ute i skogen.

De behövde en lösning som kunde lyftas ditt med helikopter, samtidigt som de ville ha en hållbar konstruktion som smälter in i miljön. Valet föll på ytterväggselement från IsoTimber som har utvecklat en unik byggteknik.
 
Bolaget grundades 2007 och har sitt säte i Östersund. Där tillverkar man monteringsfärdiga husstommar av trä med en teknik som möjliggör isolerande och bärande väggar av enbart trä och isolerande luftkanaler. Hittills har ett hundratal byggnader tillverkats och bolagets säljfokus ligger idag på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/skolor. Via en byggfirma kan även privata byggherrar få tillgång till stommarna.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Relaterade ämnen