Jämförelse mellan olika fondbolag
20.10.2019

Jämförelse mellan olika fondbolag

Att jämföra olika fonder är ett drygt jobb. På vägen finns det dock hjälp att få.

4.1 Välj rätt fonder
Att välja rätt fondbolag är naturligtvis av stor vikt vid valet av fonder. Men sannolikheten för att ett och samma fondbolag ska vara bäst på alla typer av fonder får betecknas som obefintlig, åtminstone på lång sikt. Det är inte heller helt lätt att ta reda på vilket fondbolag som är det bästa inom en viss kategori av fonder. Men om du sprider pengarna på flera olika fondbolag så ökar du sannolikheten för att få med åtminstone någon bra förvaltare och minskar risken för att alla pengar placeras i en dålig förvaltares händer. Vad du bör göra är helt enkelt att diversifiera bort en del av förvaltarrisken, detta vare sig du placerar alla pengar i en viss fondkategori eller i flera.

OBS! Fördelen med att ha hela sitt fondsparande hos ett enda fondbolag är att det kan bli enklare att ha kontroll över sitt fondsparande och att genomföra byten mellan olika fonder. Men placerar du hela ditt fondsparande hos ett enda fondbolag så blir du, som vi tidigare belyst, utsatt för en större förvaltarrisk. Om du ändå prompt ska ha hela ditt fondsparande hos ett enda fondbolag måste du lägga stor möda på att finna åtminstone ett av de allra bästa. Du måste då också se till att detta bolag i sin tur har ett brett utbud av fonder så att du har möjlighet att byta till nya marknader och nya kategorier.

4.2 Så hittar du de bästa fonderna
När du letar efter lämpliga fonder att spara i finns det ett antal saker du bör tänka på. Dels bör du studera hur de olika förvaltarna lyckats tidigare år. Det är då mycket viktigt att du studerar avkastningen flera år bakåt i tiden och att du inte fastnar för enskilda år. Du bör välja fonder som uppvisat både en hög avkastning i jämförelse med andra fonder och där avkastningen varit stabil, det vill säga du bör inte välja fonder där avkastningen i förhållande till andra fonder varierar kraftigt både uppåt och nedåt. Tänk också på att bara jämföra fonder av samma typ. Du kan inte jämföra en svensk aktiefond med en amerikansk aktiefond eller en räntefond och så vidare.

Vilken typ av fond och vilka länder du ska placera i måste du välja på annat sätt. Dessa val har du fått god hjälp med att göra genom våra tidigare genomgångar av såväl olika sparformer, vad som påverkar en aktiemarknad, med mera.

OBS! Som i alla yrken händer det även att fondförvaltare byter jobb av olika anledningar. Var därför noggrann med att ta reda på vilka byten av fondförvaltare som skett under den tidsperiod du studerar och om byte nyligen skett eller är nära förestående.

4.3 Internet ger god hjälp
Som vi har nämnt tidigare är det svårt att jämföra alla de olika fondbolagens fonder. Det skulle ta enormt mycket tid att på egen hand leta upp all relevant information som behövs för att dra slutsatser angående vilka fonder på marknaden som har visat upp högst avkastning, vilka som har lägst avgifter och så vidare. Men det kanske svåraste av allt vore att ta reda på vilken fond som uppfyller båda de nämnda kriterierna.

Det lättaste sättet att få tag på information är via Internet. De flesta fondbolagen har egna hemsidor med lättfattlig information om sina olika fonder. I dag finns det dock ytterligare sätt att tillgå denna information utan att behöva söka upp varje fondbolag var för sig för att sedan göra jämförelser.

4.3.1 Länkar till oberoende företag
Flera oberoende företag arbetar med att helt opartiskt bistå med information om en mängd svenska och utländska fonder. På deras sidor kan du gå in och söka fonder utifrån ett visst fondbolag, viss kategori och så vidare. Det är vanligt att det förutom att det går att få information om de olika fonderna, även går att göra jämförelser fonder emellan, lägga upp egna fondportföljer, spela fondspel, vara med i tävlingar och så vidare.

Några av de främsta av dessa webbsidor är följande:

Fondmarknaden.se
http://www.fondmarknaden.se/

Morningstar
http://www.morningstar.se/

4.3.2 Länkar till tidningar
En del tidningar innehåller relativt omfattande fondinformation. Främst gäller detta olika ekonomitidningar men även de större dagstidningarna brukar ha en del fondinformation.

På Internet finns det en hel del fondinformation på bland annat följande tidningars hemsidor:

Affärsvärlden
http://www.afv.se/ eller direkt på http://www.afv.se/fond/

Även andra tidningars hemsidor innehåller utförlig fondinformation, till exempel Dagens Industris hemsida. I dag kommer dock denna information från Morningstar och är därmed inte unik i sig, till skillnad från information på Affärsvärldens hemsida

4.4 Betygssystem
I ditt val av fonder kan du få god hjälp av de olika betygssystem som förekommer. Olika betygssystem förkommer ofta i såväl dagstidningar som specialtidningar som Affärsvärlden och Sparöversikt, liksom på olika Internettjänster. En av världens absolut största oberoende utgivare av fondinformation, Morningstar, har ett betygssystem som refereras av en rad andra aktörer. På Morningstars hemsida går det att utläsa olika fonders betyg som är satta efter strikta regler.

Morningstars betygssystem, eller rating som de själva kallar det, baseras på historisk avkastning och risk. För att en fond ska kunna bli betygsatt måste det minst finnas tre års historik att tillgå. Varje fond delas in i en av tre breda investeringsklasser, räntefonder, svenska aktiefonder och internationella aktiefonder. De fonder som tillhör de tio bästa procenten inom varje klass får sedan fem stjärnor, de näst bästa 22,5 procenten får fyra stjärnor, och så vidare.