Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
12.12.2018

KNOWIT – en av våra sektorfavoriter

Det var länge sedan vi tittade närmare på konsultbolaget Knowit. Senast det begav sig var faktiskt i februari (Newsletter 1594).  Då förblev aktien en av våra Top Picks och var det faktiskt ända fram till sommaren då riktkursen om 190 kr uppnåddes. Att låta aktien lämna vår favoritlista ser ut att ha varit ett lyckat drag. Kursen har nämligen sjunkit påtagligt sedan dess. Har ett nytt köpläge uppstått? Vi tror faktiskt det.

KNOW | Mid Cap | 154,6 kr

IT-konsultbranschen kännetecknas som bekant av hög personalomsättning med låga investeringsbehov samt starka kassaflöden. Knowits geografiska marknad utgörs av Norden. Inom den allt snabbare digitaliseringen skapar bolagets konsulter kundvärden genom att erbjuda leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Största andelen av koncernens omsättning kommer från offentlig sektor, handel, bank och finans och industri.

Bolaget rapporterade en omsättningsökning i Q3 på 14,5%, vilket var något högre än niomånadersperiodens tillväxt om 13,7%. I Sverige ökade nettoomsättningen till 355,2 Mkr (333,5) och i Norge till 258,8 Mkr (195,7). Rörelseresultatet för det gångna kvartalet förbättrades till 54,9 Mkr (48,8), med en i stort oförändrad rörelsemarginal om 8,3% (8,4). Resultat per aktie landade på 2,10 kr (1,74), vilket innebär en ökning med 21% mot föregående år.

Knowits nettorekrytering har varit solid. Det genomsnittliga antalet anställda under årets första tre kvartal är upp drygt 9% vilket är i linje med den nordiska IT-konsultsektorn som helhet. Vidare har Knowit en stark medvind via högre priser, vilka ökar med 5% på årsbasis. Detta samtidigt som lönekostnaderna ökar med bara ca 3% till följd av en genomsnittlig föryngring bland de anställda. Knowit bör framöver fortsatt kunna dra nytta av denna trend och ta marknadsandelar eftersom bolaget i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight.

Enligt Q3-rapporten är det främst Knowit Insight som visar kraftig tillväxt och högre resultat. Insight består av över 300 managementspecialister som arbetar med att förbättra kundernas affärsmodeller, metoder och affärsdrivande processer, genom att se och realisera möjligheterna den nya tekniken skapar. Knowit Experience och Knowit Solutions utvecklades inte lika starkt men levererade också de god tillväxt med bättre resultat.

Knowits strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv. Ett mindre sådant aviserades så sent som den här veckan (All Rise med 10 anställda).

Slutmarknadsefterfrågan fortsätter att vara solid och Stockpicker ser inga tecken på en avmattning. IT-konsultsektorn är förvisso sencyklisk, men vi räknar med att digitaliseringen kommer driva en hög efterfrågan under många år framöver. Med största delen av omsättningen i Sverige är utvecklingen för den svenska ekonomin viktigast för Knowit.

Tittar vi på aktien handlas den just nu till ett p/e-tal på ca 12 vilket inte sticker ut i jämförelse med sektorn som sådan. Vi anser att en premie borde kunna motiveras. Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenter och tillhör också toppen vad det gäller rörelsemarginal. Det gör att den vid sidan om Semcon (låg värdering) samt B3 Consulting (något annorlunda affärsmodell) hör till våra absoluta favoriter i sektorn.

Sedan aktien lämnade våra Top Picks har kursen kommit ned ca 20%. En substantiell nedgång trots att bolaget levererat flera starka rapporter under tiden. Nedgången gör att vi väljer att återuppta vår köprekommendation med riktkurs 185 kr (190). Den sänkta riktkursen beror på en ökad riskpremie på Stockholmsbörsen generellt.

Av
Fredrik Larsson Analytiker