Medicinteknikbolaget Calmark tar nästa steg mot kommersialisering
29.09.2022

Medicinteknikbolaget Calmark tar nästa steg mot kommersialisering

Barnadödligheten har lyckligtvis minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots det är det sorgligt nog fortfarande en betydande andel spädbarn som inte överlever sina första månader på denna jord. 

Läs hela artikeln här

Affärsidé
En aktör som vill vara med och bidra till att reducera spädbarnsdödligheten är svenska Calmark, som sedan start år 2007 har riktat in sig mot vård av nyfödda. Bolaget har tagit fram instrument för patientnära analys (PNA) av bilirubin. Framtida produkter som håller på att utvecklas är analys av glukos och laktatdehydrogenas (LDH), vilket är ett enzym som stiger ifall ett barn drabbas av syrebrist vid förlossningen.

Produkter 
För närvarande sätts mycket fokus på försäljning av bolagets första CE-märkta produkt Neo-Bilirubin samt att utöka distributörnätverket. Calmark Neo består av instrumentet POC-Analyzer (avläsare) samt testkassetter för mätning av olika biomarkörer i blodet hos nyfödda barn. Utveckling av patientnära tester för biomarkörerna LDH och glukos pågår, men produkterna är inte tillgängliga för försäljning riktigt än.

Välpositionerade för kommersialisering
Det är ett omfattande arbete som ligger till grund för att kunna påbörja försäljningen av bolagets Neo-produkt. Utöver framtagande av fungerande metoder och produkter, har bolaget sedan noteringen på Spotlight år 2018 signerat otaliga distributörsavtal, investerat i en produktionslina, erhållit patent i flera länder för sina metoder och sett till att få produkterna registrerade hos diverse myndigheter för att möjliggöra försäljning.

Företrädesemission
För att förstärka sin sälj- och marknadsavdelning har bolaget därför beslutat om en emission av units bestående om ca 26,1 MSEK. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Calmark ca 26,1 MSEK (före emissionskostnader) och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare ca 13,1 MSEK ett år senare. Omkring 55% av likviden från företrädesemissionen går till att stärka och expandera försäljning samt marknadsföring, medan resterande 45% fördelas till utvecklingsprojekt och rörelsekapital.

Läs hela artikeln här

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen