Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Ny spännande IPO - BPC Instruments
29.11.2021

Ny spännande IPO - BPC Instruments

Sedan grundandet 2005 har BPC Instruments bidragit med cirka 20 års forskning av mätinstrument, instrumentkontrollering och automatisering av rötningsprocesser.

BPC Instruments utvecklar och säljer instrument för att mäta gasvolym och flödeshastighet. Många biotekniska processer som biogasproduktion utförs av mikroorganismer och den utlösande katalysatorn bestäms när aktiviteten hos mikroberna som utför reaktionen ändras. BPC Instruments analyserar dessa reaktioner. Bolaget är en pionjär inom sitt område och styrelsen bedömer att bolagets nuvarande andel av den globala marknaden för råvarukvalitetsanalys inom biogasproduktion uppgår till ca. 90 procent. BPC Instruments har nyligen expanderat mot affärsområdena biologisk nedbrytbarhet av plast och in-vitro-foderanalys för djuruppfödning och syftar till att expandera från en enda nischmarknad till flera industriella biotech marknader.

Producerad av Finwire.tv


 Läs mer om BPC Instruments och erbjudandet här


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 17 november – 1 december 2021.

Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 732 000 aktier, motsvarande cirka 15 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till cirka 60 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 9 MSEK.

Värdering (pre-money): Cirka 199,3 MSEK.

Teckningsåtaganden: Bolaget har inför emissionen erhållit teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 66,6 procent av den totala emissionsvolymen.

Antal aktier före emissionen: 9 722 000 aktier.

Planerad notering på Spotlight Stock Market: 16 december 2021.

ISIN: SE0017130826.