Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Luxbright - Made In Sweden
11.01.2023

Luxbright - Made In Sweden

De senaste decennierna har präglats av ekonomisk globalisering där produkter, tjänster, teknik och information rör sig alltmer över landsgränserna än någonsin tidigare. COVID-19-pandemin, containerfartyg som blockerar Suezkanalen och den ryska invasionen av Ukraina har visat på hur skört systemet är och har lett till att många nu tror att vi närmar oss slutet på den långvariga globaliseringstrenden.

Luxbright – Made In Sweden!

Ett bolag som har valt att flytta hem sin produktion från Kina är Göteborgsbaserade Luxbright, ett röntgenbolag som är noterat på Nasdaq First North.

I samband med en företrädesemission iluxbright 150x150 v3 början av 2022 beslutade Luxbright att flytta hem produktionen av röntgenrör till Sverige. Efter intensivt arbete lyckades Luxbright producera de första svensktillverkade röntgenrören i november. De nya lokalerna i Sverige är drygt 600 kvm och här får Luxbright rum med allt från forskning och utveckling till produktion och kvalitetskontroll under ett och samma tak.

Klokt strategiskt beslut

Det strategiska beslutet att flytta hem produktionen av röntgenrör från Kina till Sverige var på många sätt klokt och rätt i tiden. Kina har tappat i anseende hos västvärlden de senaste åren, vilket inte minst har synts i aktiekurserna, och förklaras bland annat av den stränga COVID-19-politiken landet fört och de aggressiva tongångarna mot Taiwan. Därutöver har de senaste årens transportstörningar samt brist på komponenter och material skapat stora bekymmer för otaliga västerländska bolag. En stor del av dessa makroekonomiska bekymmer lär inte blåsa över på en natt och det är förståeligt att Luxbright är tillfreds med beslutet att investera lokalt.

Efter att framgångsrikt ha säkrat komponenter från regionala underleverantörer samt verifierat produktionskedjan, gick flyttlasset till de nya lokalerna i Högsbo utanför Göteborg i juni i fjol. I samband med förberedelserna för produktion i Sverige skedde även en omorganisering där nya arbetsroller tillkom inom produktion och utveckling.

Välutrustade lokaler

Serietillverkning av högkvalitativa röntgenrör med mikrofokus kräver givetvis välutrustade lokaler. I Högsbo finns nu allt från renrum för materialbehandling (ISO 7 klass) till ugnar och utrymmen för hantverk och glasblåsning. Luxbright har även valt att investera i system för automatisk produktion och kvalitetssäkring, vilket underlättar vid såväl produktion som utveckling av nya produkter.

Luxbright 20230109

Framtidens röntgenrör tillverkas i Göteborg

Inhemsk produktion ger flera fördelar

Det finns flera fördelar med att centralisera verksamheten till Göteborg. Den direkta kommunikationen mellan utveckling och produktion säkrar kvaliteten, förbättrar leveranssäkerheten och gör det möjligt att direkt se resultatet av implementerade förbättringar. Lokala leverantörer kortar ledtiderna väsentligt och kundkrav kan direkt kommuniceras till utveckling och produktion. Den tidigare produktionen i Kina räckte heller inte till för att möta den potentiella efterfrågan på bolagets röntgenrör med mikrofokus. Luxbright har med den nya produktionsanläggningen bättre möjligheter att möta efterfrågan när produktionen sker i Sverige.

Bolaget har tidigare angett att ett huvudfokus framöver är att trimma in tillverkningsprocessen för serieproduktion av mindre volymer och att närheten till egen testkapacitet inte ska underskattas, eftersom det ger bolaget bättre kontroll över röntgenrörens prestanda.

Spännande år 2023!

Efter att ha fokuserat på att flytta in i de nya lokalerna år 2022 har Luxbright nu goda förutsättningar att successivt skala upp volymerna av röntgenrör med mikrofokus. Dessutom väntas bolaget även ta fram ytterligare en prototyp av kallkatodröret, med patenterad teknik, som kan bidra till nya applikationsområden för röntgen där marknadspotentialen får beskrivas som enorm. Det här kan man bland annat läsa mer om i vår artikel om Luxbright från december nedan.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen