Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Ovzon – På god väg
30.06.2020

Ovzon – På god väg

Satellitbolaget Ovzon fortsatte under 2019 sin positiva trend och ökade nettoomsättningen med 11% jämfört med året innan till 232 Mkr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1793 (28 juni 2020)

OVZON | First North | 55,3 kr | KÖP

Viktigast var dock att man tog ytterligare steg mot den planerade uppskjutningen av den egna satelliten Ovzon 3. Den ska bli en riktig ”game changer” för bolaget, då den flerfaldigar kapaciteten och öppnar dessutom dörren till nya tjänster och funktioner som ska förbättra bolagets mobila bredbandserbjudande.

Mycket uppskattat av investerarna var även det faktum att man lyckades värva Magnus René som vd. Han blev känd då han tog 3D-printing bolaget Arcam från start-up till miljardbolag som till slut förvärvades av GE. Hos Ovzon har han varit styrelseledamot sedan noteringen 2018, men fokuserar numera alltså på industrialiseringsprocessen och organisationsbygget. Samtidigt fortsätter den tidigare vd:n Per Wahlberg inom bolaget med fokus på affärsutveckling och innovation.

Ledningen siktar högt och det mesta kretsar kring att få Ovzon 3 upp i rymden under senare delen av 2021. Det ska dock bara vara den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd. Hittills leasar man kapacitet från tredjepartssatelliter och under Q2 i fjol ingicks ett avtal med Intelsat om kapacitet på deras nya satellit IS-39, som framgångsrikt sköts upp i augusti. Dessvärre har Intelsat hittills inte kunnat fastställa ett datum för när man kan börja leverera tjänsten inom den avtalade geografin, vilket fördröjer Ovzons affärsmöjligheter tills vidare.

Efterfrågan är det inget fel på, även om marknadsaktiviteter har begränsats något sedan utbrottet av Covid-19-pandemin. Kundmöten, demonstrationer av tjänsten och mässor har ställts in och på kort sikt räknar man med en negativ effekt på både omsättning och lönsamhet. Dialogen med försvars- och mediarelaterade kunder är, emellertid, oförändrat god, samtidigt som de befintliga kontrakten löper enligt plan. Under Q1 i år ökade nettoomsättningen med 12%, jämfört med samma period året innan, till 60 Mkr.

Ovzons mobila bredbandstjänst har till och med använts av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset, då man i slutet av förra året fick den italienska armén som kund. Samtidigt tecknades ett distributionsavtal med italienska Gomedia Satcom och sedan dess har flera nya samarbeten ingåtts, vilket har ökat den globala säljkapaciteten avsevärt. Särskilt lovande är avtalet med Airbus som tecknades i april, eftersom Airbus är en ledande systemintegratör med lång historik som tillhandahåller avancerad och säker satellitkommunikation samt nätverkstjänster till krävande kunder.

Någon som uppskattar Ovzons högpresterande tjänst sedan länge är det amerikanska försvaret. Som förväntat förnyades nyligen existerande kontrakt för andra halvåret av den här kundens budgetår 2020 (fram till september) till ett sammanlagt värde om 6,9 Musd. Därmed uppgår den totala ordervolymen för budgetåret 2020 till 20,6 Musd, vilket dock är 10% lägre än året innan, bland annat på grund av den försenade tillgången till IS-39.

Ovanstående innebär att jämförelsetalen de kommande kvartalen blir tuffa att möta, men på lite längre sikt ser det ljust ut, inte minst då den globala internettrafiken ökar kraftigt. Redan under detta år räknar bolaget med att kontraktera nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3. Satelliten är för tillfället under produktion hos den amerikanska satellittillverkaren Maxar.

Den behövda finansieringen av de sammanlagt 1 500 Mkr säkrades initialt med eget kapital och lånelöften om ett seniort lån om 60 Musd och ett juniort lån om 200 Mkr, men den senare delen ersattes nyligen med en emission till de juniora långivarna. Dessutom passade man på att stärka balansräkningen ytterligare så att den totala kapitalanskaffningen landade på drygt 500 Mkr. Pengarna adderas till de 265 Mkr i likvida medel som bolaget hade på balansräkningen i slutet av mars, medan antalet utestående aktier har ökat med drygt 32%.

När vi tittade på Ovzon i februari 2019 (Newsletter 1678) kostade en aktie 28,8 kr och vi åsatte den en spekulativ Köprekommendation. Den som vågade gläder sig idag åt en uppgång om drygt 80%, och som mest hade kursen stigit med nästan 180%. I tidigare uttalanden uppgav bolaget att man förväntar sig att Ovzon-3 kan generera årliga intäkter upp till 1 miljard kr vid optimerad beläggning. Tills dess är man beroende av inhyrd kapacitet, vilket har sina nackdelar som förseningen med IS-39 visar. Omsättningen lär därför minska i år med upp till 10%, vilket dock ur ett investeringsperspektiv borde spela mindre roll.

Dagens börsvärde justerat för nettokassan (efter senaste kapitalanskaffningen) motsvarar cirka 8x årets förväntade omsättning (EV/Sales). Löper allt enligt plan är det inte omöjligt att man redan 2022 kommer nå en miljardomsättning och då sjunker multipeln till 1,7x. Dessutom lär vinsten per aktie mångdubblas i detta scenario, från dagens nivåer kring 0,85 kr, så att p/e-talet räknat på förväntade 2022 siffror blir ensiffrigt. Vår slutsats är därför den samma som förra gången: hög risk, hög potential.

Av
Sebastian Lang Analytiker