PPM
20.10.2019

PPM

Från och med år 2000 har löntagarna möjlighet att påverka sitt pensionssparande. Genom detta blir även de som tidigare inte har sparat i fonder berörda av fondsparande. Det nya systemet omfattar alla personer födda 1938 och senare.

5.1 Bakgrund
ATP-systemet har varit det gällande pensionssystemet sedan 1960. För att en person skulle vara berättigad till full ATP krävdes att han eller hon arbetat i 30 år. Pensionen beräknades på de 15 bästa åren och motsvarade 60 procent av inkomsten. ATP-systemet innehöll också ett så kallat fördelningssystem, vilket innebar att de som inte hade arbetat fick pension på bekostnad av de som arbetade. Detta hade medfört att problem hade uppstått en bit in på 2000-talet då 40-talisterna går i pension. Antalet människor födda mellan 1950 och 1970 är nämligen så få att systemet riskerade att gå med underskott. Ökad medellivslängd hade också medfört höga kostnader för det gamla ATP-systemet. Detta är några av anledningarna till att ett nytt pensionssystem har tagits fram.

5.2 Det nya pensionssystemet
Den statliga myndigheten som administrerar premiepensionerna heter Premiepensionsmyndigheten (PPM). PPM fungerar som en kontaktlänk mellan alla de förvaltare som finns med i det nya systemet och de personer som berörs av detta. PPM är den enda myndighet som kommer att veta hur var och en av oss har valt att spara våra pengar.

Det nya pensionssystemet bygger på hela livsinkomsten, från första till sista kronan. Vad som nu är nytt är att vi själva får bestämma hur en del av våra pensionspengar ska placeras. Tidigare har staten förvaltat dessa. Men nu har vi alltså möjlighet att själva påverka hur stor den framtida pensionen blir.

5.2.1 Så går det till
Av hela lönen går 18,5 procent till pension. Av dessa 18,5 procent får alla personer födda 1954 eller senare placera 2,5 procent efter eget huvud. Det var dessa 2,5 procent som valet under 2000 omfattade. Exakt hur stor del av inkomsten som avsätts till premiepension beror på vilket år man är född. Äldre personer omfattas i högre grad av det gamla ATP-systemet, varför endast en mindre del avsätts till premiepension för dessa. Personer födda 1938 avsätter från och med år 2000 0,5 procent till premiepension, sedan stegras andelen successivt till att de personer som är födda 1954 och senare avsätter hela procentsatsen, det vill säga de 2,5 procenten. Personer födda mellan 1938 och 1954 tillhör den så kallade mellangenerationen, som kommer alltså att leva parallellt med det gamla ATP-systemet.

5.3 Bytesmöjligheter
För dem som avstod från att själva välja fonder, sattes premiepensionspengarna automatiskt in i statens 7:e AP-fond. Fonden kommer att placera en viss del i räntebärande papper, vilket kan innebära en lägre avkastning på lång sikt än vad en ren aktiefond skulle innebära. Samtidigt blir dock risken lägre. Den som valde att placera pengarna på ett visst sätt eller inte valde alls är dock inte bunden till sitt val ända fram till pensionen, utan kan när som helst och hur ofta som helst byta fonder.

5.4 Valet inte utan betydelse
Premiepensionen placeras i enlighet med det traditionella fondsparandet. Det är därför viktigt att var och en av oss som berörs av detta vet vilken risknivå som passar oss bäst. Sparmålet torde vara väldefinierat: en bra levnadsstandard på äldre dagar. Är det då så viktigt att välja rätt? Faktum är att 2,5 procent av lönen kan verka lite. Men lägger vi till den ränta på ränta-effekt som blir följden av att sparandet sker under många år kan det så småningom komma att röra sig om en ansenlig summa pengar.

5.5 Avgifter
Olika fondförvaltare inkluderar, som vi tidigare gått igenom olika, avgifter i förvaltningsavgiften, vilket försvårar jämförelser. PPM har därför beslutat att alla fondförvaltare som är med i premiepensionssystemet ska inkludera alla kostnader, utom skatt och courtage i förvaltningsavgiften. PPM kommer sedan att dra av den generella rabatt som förhandlats fram vid utarbetandet av det nya pensionssystemet. Den summa som därefter blir kvar är den fondavgift som pensionsspararna betalar för att spara i fonden ifråga. PPM:s rabattsystem gör således att spararna betalar lägre avgifter än vid vanligt fondsparande i dessa fonder. Därmed blir avkastningen på detta sparande högre än om det skett via vanligt fondsparande.

I premiepensionssystemet används inte ordet förvaltningsavgift, utan i stället fondavgift.

Anledningen till att PPM kunnat förhandla till sig rabatter beror bland annat på att PPM blir en mycket stor kund hos många fondförvaltare, men också på att PPM tar över en betydande del av de arbetsuppgifter som fondförvaltaren har för sina kunder.

5.6 Information
Till skillnad mot vanligt fondsparande får pensionsspararna i premiepensionssystemet ingen information hemskickad från fondförvaltarna. Däremot kommer PPM att skicka ut årsbesked.

TIPS! PPM:s hemsida innehåller också utförlig information om det nya pensionssystemet. Du hittar den på http://www.ppm.nu/

5.7 Avslutningsvis
Det är med stor glädje som vi på Stockpicker delat med oss av våra kunskaper till just dig. Det är vår förhoppning att du kommer att finna ditt sparande betydligt enklare i framtiden och att du fått en insyn som hjälper dig att finna det sparande som passar just dig allra bäst. Naturligtvis hoppas vi också att du kommer att förhöja avkastningen på ditt sparande med hjälp av alla de kunskaper du nu tillägnat dig.

Tack för ditt förtroende och välkommen åter till nästa delkurs. Där får du lära dig mer avancerade och specialiserade kunskaper i syfte att förfina ditt val av aktieinvesteringar. Du får bland annat lära dig om hur du uttyder informationen i bolagens rapporter, hur du gör för att värdera ett företag och dess aktie. Vi kommer även att visa hur du går tillväga för att bygga en aktieportfölj med utgångspunkt i riskteorier och skatt och deklaration av aktieaffärer med mera.