Reversals – Så timar du dina aktieaffärer
31.01.2019

Reversals – Så timar du dina aktieaffärer

Oavsett man som placerare agerar i ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv, vill man alltid försöka tima sina affärer så bra som möjligt. Det optimala är alltid att få en bra start så att positionen visar vinst i ett tidigt skede. Ju mera kortsiktig man blir i sin handel desto viktigare blir också själva timingen. I den tekniska analysen finns flera olika tekniker för att optimera timingen. Vi tänkte idag titta på ett verktyg för att försöka hitta vändningar i aktier, nämligen så kallade reversals.

Reversal på svenska är ”omsvängning”, ”omkastning” eller ”omslag” och som namnet antyder är det något som ger indikation på en förändring. Sentimentet på marknaden ändrar i olika tidsperspektiv och detta är något man kan försöka utnyttja då man ska tima sina aktieaffärer.

En positiv reversal uppstår när en aktie först söker sig ner till en ny lågpunkt (exempelvis jämför med föregående dags lägsta betalkurs) men sedan stänger högre än tidigare handelssessions stängning. Detta pekar på att säljarna inte har styrka att driva aktien lägre och att sentimentet kommer att vända, det vill säga en uppgångsfas är att vänta.

 


Reversal
På motsvarande sätt uppstår en negativ reversal när aktien först går över tidigare handelssessions högsta betalkurs men därefter backar tillbaka och slutligen avslutar handelssessionen under tidigare handelssessions stängningskurs.

I exemplet finns en positiv reversal markerad. Den uppstod i OMXS30 efter en lång nedgångsfas, signalerna brukar också vara som mest träffsäkra just efter starka trendfaser. Denna relativt enkla setup är definitivt värd att ta med i verktygslådan då den kan ge värdefull information om när man ska köpa en aktie.