Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd
07.06.2019

Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd

För 16 år sedan lanserades Stockpicker Swing Trader och produkten kom snabbt att bli Sveriges största renodlade nyhetsbrev för kortsiktig aktiehandel.

År 2004 såg Stockpicker Swing Trader dagens ljus och redan från start blev det klart att det fanns en stor efterfrågan av ett nyhetsbrev som helt fokuserar på kortsiktig aktiehandel. Tusentals prenumeranter läser produkten och vi gör vårt yttersta för att hela tiden försöka erbjuda ett mervärde till våra prenumeranter. Nedan hittar du en beskrivning av de olika delarna i Swing Trader.

Indexanalys

Varje morgon- och eftermiddagsutskick inleder vi med en genomgång av OMXS30 och hur handeln sett ut sedan vår senaste uppdatering. Här strävar vi efter att ge en bred bild av trend och sentiment samt också de nivåer som vi bevakar för eventuella förändringar i marknaden.


Swing Trader Indexanalys


Ofta behöver man kombinera olika tidsperspektiv för att skapa sig en uppfattning om trendläget men också se signaler som pekar på trendvändningar i marknaden. Vi tittar på korta trender ner på minutbasis samt på de långa kvartals- och årsbaserade makrotrenderna.

Before the bell

Vi kommer kontinuerligt under utbildningen att lyfta fram exempel på case och hur vi letar fram dessa. Många tror felaktigt att vi bara tittar på graferna, vi tar såväl nyhetsflöde samt fundamentala faktorer i beaktande när vi letar tradinglägen. Rapporter, rekommendationer och andra kursdrivande nyheter är naturligtvis högintressant information för den som jobbar med kortsiktig handel. Vi kan inte nog poängtera att det alltid måste finnas ett underliggande ”driv” som kan tänkas ge en kortsiktig omvärdering av aktien. Utan dessa värdedrivare, fastnar man upp i aktier som konsoliderar och binder på så sätt upp kapitalet i aktier som inte ger avkastning.


Before the Bell


I ”Before the bell” lyfter vi varje morgon fram de mest intressanta nyheterna som hinner publiceras innan utskick till alla prenumeranter. Ofta fokuserar vi på rekommendationsändringar, speciellt när större investmentbanker gör mera radikala ändringar gällande rekommendation och riktkurs, kommer handelsflöden som går att utnyttja. Längre fram kommer vi presentera en strategi man kan använda sig av för att med begränsad tidsinsats få bra avkastning i de aktier som lyfts fram i Before the bell.

Wall Street

Precis som då det gäller mycket annat, dominerar USA den globala aktiemarknaden. Här finns många framgångshistorier som Apple, Amazon och Facebook. Nordiska aktiemarknaden har ett marknadsvärde på ungefär 4,5 procent av marknaden i USA. Det är alltså ingen tvekan om vilken marknad som driver sektorer och mycket av värderingarna.


Wall Street


Kursutvecklingen på Wall Street sätter i regel tonen för nästa handelssession, eller åtminstone inledningen av handelssessionen i Europa. Det är alltså viktig information man får härifrån och vi gör alltid en överblick dels hur breda marknadsindex utvecklats och dels vilka sektorer och enskilda aktier som lockat intresse. Allt för att försöka skapa en uppfattning om hur handelssessionen på Stockholmsbörsen kan komma att se ut.

Asien och öppningsprognos

När handeln på Wall Street stänger, tar Asien vid. Här ser man också ofta ett tydligt samband mellan hur handelssessionen på Wall Street såg ut och hur börserna i Asien rör sig. Handeln i Asien är ytterligare en pusselbit för en prognos på hur börserna i Europa öppnar.


Asien och oppningsprognos


I vår öppningsprognos tittar vi dels på omvärldsbörser och dels på valutarörelser. Här försöker vi få fram en relevant bild över hur fyra marknadsindex i Europa kan komma att öppna. Dessa är FTSE 100, CAC-40, DAX30 samt OMXS30. I perioder kan tyska DAX30 vara en ledande indikator för OMXS30.

Analyser

Vi har fyra olika typer av aktieanalyser i Swing Trader. Bevakningsanalyser, Large Cap, Small Cap och börshandlat. Det är viktigt att man förstår skillnaden på dessa.

Bevakningsanalyser

I våra bevakningsanalyser lyfter vi fram case som vi bevakar men som inte ännu är mogna för affärer. Ofta kan vi ha flera aktier som av fundamentala eller nyhetsdrivna skäl lockar men själva timingen försöker vi optimera med hjälp av teknisk analys. När sedan alla kriterier för en affär är uppfyllda, presenterar vi ett konkret affärsförslag.

 

Large Cap

I strategin Large Cap handlar vi i de aktier som är bland de mest omsatta på Stockholmbörsen. I Large Cap försöker vi fånga in rörelser på cirka 4-6 procent, tidshorisonten är någon/några veckor. Här tar vi såväl långa som korta (blankningar) positioner och vi ger alltid köp/sälj/stoplossnivåer. 

Small Cap

I strategin Small Cap agerar vi på börsens mindre listor. Affärer görs främst på Small Cap Stockholm och First North. Då det gäller Small Cap ger vi alltid triggernivå för köp men inga mål- och stoploss kurser för att undvika kurspåverkan. Här agerar vi endast på köpsignaler. Vi stänger alltid positionen 5 handelssessioner efter att vi öppnat den.

Börshandlat

I strategin Börshandlat lyfter vi fram mini futures, certifikat och trackers. I börshandlat används nästan alltid hävstång vilket innebär att man med mindre kapital kan få en bra avkastning. I denna strategi kan vi ta såväl positiva som negativa positioner.

Historik

Här kan du läsa mera om hur de olika strategierna presterat.

Trading Signals

Ibland finns det behov av att göra snabba affärer och vi kompletterade därmed Swing Trader med en snabbmeddelandetjänst för några år sedan. Därmed kan man numera hänga med i samtliga affärer oavsett var man är, du får ett meddelande till din mobiltelefon när det är dags att agera.

Swing Trading Signals fungerar via en meddelandeplattform som heter Telegram. Du som prenumerant på Swing Trader laddar ner Telegram från Google Play eller App Store och får en inbjudan till kanalen via mail från oss. Observera att Telegram också går att använda via en vanlig dator. Läs mer om Trading Signals här.

Aktuella positioner

I tabellen aktuella positioner lyfter vi fram de case som vi har öppna. Observera dock att endast de aktiecase vi anser tillräckligt likvida finns med här. Vi vill nämligen försöka minimera risken för att bli alltför kursdrivande.


Aktuella positioner


I aktuella positioner ser du enkelt öppningskurs, nuvarande kurs, position, stop, mål1-2-3 samt avkastning mätt i procent. I de fall där vi inte har några positioner öppna i större mera likvida bolag, faller denna tabell bort från mailutskicket.

Av
Mats Ahlskog Analytiker