Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
SinterCast – Fyndchans
31.03.2020

SinterCast – Fyndchans

Ingen går säker när de ekonomiska konsekvenserna av det nya Coronaviruset biter företag och börser i ändan. Även spjutspetsföretag med flyt och allt större acceptans för sina teknologier, som SinterCast, har fått se sina aktier klappa ihop totalt.

Från Stockpicker Newsletter (29 mars 2020) 

SINT | Small Cap | 101,00 kr | KÖP

I SinterCast är nu nästan hela förra årets raketuppgång utraderad och aktien är nere på nivåer som den var uppe på redan 2013. De intryck som kursutvecklingen lämnar oss med är onekligen ett scenario med en efterfrågekrasch, som under flera år leder till mycket svag försäljning. Är det verkligen så illa?

2019 blev ett enastående år för SinterCast och i samband med bokslutet föreslogs ännu en rekordutdelning. För verksamhetsåret 2019 föreslås dels en ordinarie utdelning på 4,50 kr per aktie (3,50), dels en extra utdelning om 2,25 kr per aktie (1,50). Totalt därmed 49,7 Mkr (35,5) och liksom förra året fördelat på två utbetalningar om 3,38 kr respektive 3,37 kr per aktie (2,50). Styrelsen har föreslagit den 22 maj 2020 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 23 november 2020 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.

SinterCast har på senare år delat ut till och med mer än det årliga kassaflödet. Men utifrån händelseutvecklingen som varit sedan bokslutet den 19 februari, anser vi att det vore synnerligen lämpligt att dra tillbaka utdelningsförslaget och tills vidare helst helt slopa aktieutdelning. Summan som är föreslagen att delas ut räcker nämligen för att hålla igång SinterCast väldigt länge och övervintra i en eventuellt utdragen djup lågkonjunktur. Det senare måste vara prio ett i nuläget tills den ekonomiska effekten av viruspandemin klarnat liksom de mer långsiktiga utsikterna.

Problemet när det kommer till att bedöma SinterCast-aktien är i nuvarande läge att vi vet ovanligt lite om det vi värderar, dvs hur intäkter, resultat och kassaflöde kommer utveckla sig i år och de närmaste åren. Från ett läge med känd nivå på den ekonomiska aktiviteten i världen och inom SinterCasts kundgrupper, hur trenderna utvecklade sig och vilka faktorer som kunde antas vara drivande de närmaste åren, dvs god visibilitet, har vi nu hamnar i ett stort svart hål med obefintlig visibilitet. Men kommer det verkligen förbli så?

Om vi antar att SinterCast ställer in utdelningen och går ned på sparlåga en tid, så bör den starka finansiella ställningen och goda likviditeten i kombination med låga fasta kostnader medföra att bolaget kan härda ut väldigt länge. Affärsmodellen och den höga bruttomarginalen i kombination med låga fasta kostnader gör att SinterCast kan generera överskott även vid relativt låga affärsvolymer när industrierna börjar hacka igång igen efter karantäner, komponentbrist och logistikproblem generellt. Trots inbromsning i fordonskonjunkturen utvecklade sig dessutom januari-februari bra för bolaget enligt information offentliggjord av SinterCast, och även installationsutsikterna för innevarande år angavs som ännu mycket goda i bokslutet i februari. Så sent som i förra veckan bekräftade bolaget också sin bedömning om goda långsiktiga tillväxtutsikter för såväl serieproduktion som installationer.

Ett bom stopp i tillverkningen på många håll i världen samt tvärstopp i efterfrågan från oroliga och drabbade slutkunder, är kortsiktigt en giftig kombination för SinterCast. Men både när det gäller personbilar och lastbilar vet vi från historien att utdragna perioder med kraftigt sjunkande efterfrågan till slut leder till stora uppdämda förnyelsebehov, utöver eventuell underliggande tillväxt. Med andra ord, även i ett riktigt mörkt konjunkturscenario där efterfrågan viker extremt kraftigt under en längre tid, kan SinterCast hålla igång affärsverksamheten och sedan stå redo att möta kraftigt ökade volymer när konjunkturen förbättrats och dessutom uppdämda behov sedermera börjar slå igenom. Utöver detta har vi den underliggande trenden där SinterCasts teknologier vinner allt mer terräng.

Tittar vi långsiktigt på SinterCast har egentligen inget förändrats i grunden. Fler och fler väljer att övergå till SinterCasts teknologier och stöd för detta kommer i form av såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar utöver rent prestandamässiga. Nu har ett sannolikt mycket kraftigt hack i kurvan påbörjats, ett hack som är omöjligt att förutsäga hur länge det varar. Därför blickar vi längre framåt och ser då att SinterCast är ett bolag som vi sannolikt får se skörda nya framgångar i ett mångårigt perspektiv. Vi höjer därför rekommendationen till Köp med en riktkurs på 125 kr. Räkna med betydande volatilitet i aktien tills nuvarande marknadsoro bedarrat.

Av
Per Bernhult Analytiker