Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Skanska – Utdelningsbesvikelse   
26.02.2021

Skanska – Utdelningsbesvikelse   

Fram till 2024 gynnas Skanska och byggbolagen av USA:s president Joe Bidens infrastrukturplaner.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1850 (21 februari 2021)

SKA B | Large Cap | 206,9 kr | NEUTRAL

Den nya administrationen vill nämligen modernisera infrastrukturen som är föråldrad sett till vägar, broar, flygplatser, hamnar och järnvägsnät. Förutom detta handlar det även om infrastruktur kopplat till vatten- och elförsörjning som behöver rustas upp. Skanska har en stor USA-exponering och varit verksamma på denna marknad sedan början av 1970-talet.

Annons

Skanskas aktie har kommit ned från årets topp kring 230 kr till nuvarande nivå runt 205 kr. Nedgången beror delvis på en besvikelse över styrelsens utdelningsförslag som stipulerar ordinarie utdelning till 6,50 kr per aktie och 3 kr i en extra utdelning. Ett förslag som var klart lägre än konsensusförväntningar på 11,30 kr. Och nog hade man kunnat bjuda till lite mer än vad som nu blir fallet. Nettokassan uppgick vid utgången av 2020 till 16 Mdr kr och utdelningsförslaget motsvarar en distribution på 3,9 Mdr kr till aktieägarna.

Det går dessutom inte säga annat än att det går riktigt bra för bolaget för närvarande. Skanska redovisade nämligen ett rörelseresultat på nästan 6,6 Mdr kr i Q4 (2,4). Samtidigt slog rörelsemarginalen i byggverksamheten både fjolårets jämförelsekvartal samt förväntningarna. Även bostadrörelsen hade starkare rörelsemarginal än vad marknaden hade förväntat. Bolaget har trots pandemin lyckats leverera stora vinster från fastighetsförsäljningar inom Kommersiell Fastighetsutveckling. Därutöver har man även lyckats avyttra sitt ägande i ett vägtrafikprojekt på attraktiva nivåer.

Sammantaget har allt ovanstående bidragit till en rekordvinst, starkt kassaflöde och en stark balansräkning som gör att Skanska överträffade sitt finansiella koncernmål för fjolåret. Intäkterna minskade 10% och uppgick till 158,6 Mdr kr (176,8), justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8%.

Orderingången föll dock med 19% jämfört med samma period föregående år och var marginellt svagare än konsensusförväntningar. Anledningen är att Skanska fortsätter att vara selektiva vad det gäller anbudsgivning och förbättrat kommersiellt fokus gäller fortsatt. Detta blir extra viktigt på den amerikanska marknaden där konkurrensen har ökat på anläggningsmarknaden och det samma gäller osäkerheten avseende finansiering för offentliga kunder.

Transaktioner och start av nya utvecklingsprojekt har minskat på grund av osäkerheten på marknaden. Kreditmarknaden har dock återhämtat sig och är fortsatt stabil. Skanska har för avsikt att fortsätta öka investeringar i sin projektutveckling. På lång sikt ser vi intressanta möjligheter att bygga om kontorsfastigheter till bostäder.

VD Anders Danielssons är optimistisk inför 2021 där faktorer som covid-19-vaccinen och frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU väntas minska osäkerheten. Presidentbytet i USA är också positivt. Den nya administrationen har aviserat enorma infrastrukturinvesteringar då behovet är väldigt stort. Vidare har presidenten kongressen med sig vilket gör att det lättare att få igenom så stora investeringspaket.

Vi höjer prognosen avseende vinst per aktie för 2021 till 14,10 kr (tidigare 13,50), vilket betyder att aktien handlas till P/E-tal på ca 14,5. Direktavkastningen för de närmaste åren spår vi uppgår till 4,5-5,0% något som bör utgöra en hyfsad krockkudde nu till våren. Kurstriggers för aktien lär utgöras av besked att man i USA gör slag i saken och sätter igång de aviserade infrastrukturupphandlingarna på bred front. Än är vi inte riktigt där och till dess stannar rekommendationen vid Neutral med riktkurs 205 kr (190).

Av
Fredrik Larsson Analytiker