Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Stockpicker intervjuar - Axilium Capital
27.01.2020

Stockpicker intervjuar - Axilium Capital

Med ett smart upplägg har Axilium Capital öppnat dörren för vanliga privatpersoner att investera i onoterade bolag. Genom att vara med i bolagets nätverk, vilket är kostnadsfritt, ges möjligheten till intressanta investeringsmöjligheter.

Du behöver inte vara en förmögen investerare eller stor institution för att kunna investera i nystartade företag. Vi hjälper gemene man att hitta guldkornen bland dessa företag, så att investeringarna kan ge dig en god potentiell avkastning och bidra till att utveckla nya produkter och tjänster. Det säger Arash Jamali som är medgrundare och partner i Göteborgsbaserade Axilium Capital

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

Att bygga ett bolag är precis som att bygga upp sig själv. Tar du genvägar blir resultatet undermåligt. Du vill skapa rätt förutsättningar– men du måste balansera rättigheterna med skyldigheter. Underprestationer måste lyftas, och åtgärdas. Absolut! Inleder med min Artistiska gymnastikkarriär då jag anser att den präglat mycket i mitt tänk, både privat och som entreprenör. Utan att Copy 1 of Medgrundare till Axilium Capitalunderminera lagsporter och vikten av dessa, så var den individuella prestationen alltid viktigast för mig. När du står vid barren eller ringarna och skall göra din rutin så är det bara du och redskapet – inga ursäkter. Med rätt inställning kan vem som helst åstadkomma otroliga ting. Därför jämför jag aldrig mig själv med andra, men jag jämför mig varje dag mot mitt tidigare jag. En bra övergång här är till mitt intresse för bolagsbyggande.

Då man aldrig kan bli fullärd har jag sett till att konstant kunna lära mig av de bästa i branschen. ”Man behöver inte återuppfinna hjulet”. Mitt nätverk består idag av några av Sveriges mest framstående personer, från flertalet miljardärer och näringslivstoppar, till ledande entreprenörer. Vi använder oss utav dessa personer kontinuerligt när det kommer till att stötta Axiliums arbete med befintliga och potentiella portföljbolag när en viss spetskompetens krävs.

Jag innehar en kandidatexamen inom ekonomi med inriktning organisation och ledarskap. Drivkraften sedan alltid har varit att få vara med och bygga något stort tillsammans med andra. Jag brinner för att hjälpa bolag och duktiga entreprenörer förvandla sina idéer till framgångsrika verksamheter och samtidigt bygga stora värden för aktieägarna.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

Vi investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential. Nu gör vi det möjligt för fler att investera tillsammans med oss. Välkommen till vårt slutna investerarnätverk och få tillgång till attraktiva investeringsmöjligheter. Anmäl dig här!

Vi vaskar fram guldkornen bland nystartade, onoterade företag – och öppnar upp för fler att kunna investera i sådana företag. Som medlem i vårt slutna investerarnätverk ges möjligheten att investera i samma bolag som Axilium investerar i. Du följer helt enkelt våra investeringar och väljer att investera när den investeringsmöjlighet som presenteras är tillräckligt intressant för dig. Medlemskapet är självklart helt utan förpliktelser - Du beslutar själv när och om du vill investera.

Axilium presenterar investeringarna lättbegripligt så att alla, oavsett bakgrund, kan förstå potentialen bakom bolaget.

Investeringar i onoterade tillväxtbolag innebär oftast större möjligheter, högre avkastningspotential och chans till en god värdeutveckling – men ofta också en högre risk. Därför måste rätt bolag väljas. Vi gör urvalet, analysen och granskningen. Rätt entreprenör förstår också vikten av att välja rätt investerare som kan bidra med annat än bara kapital. Axilium har den kompetens, räckvidd och engagemang som entreprenören söker - Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska få så bra avkastning som möjligt.

Varför skall man investera i onoterade bolag?

Länge var placeringar i onoterade bolag förunnat professionella investerare, institutioner och välbeställda privatpersoner som private banking-kunder. Samtidigt har vanliga småsparare fått nöja sig med traditionella placeringar i exempelvis redan noterade bolag. Det har medfört att deras avkastning över tid har blivit lägre än för professionella aktörer.

En viktig förklaring till den högre avkastningen är att placeringar i onoterade bolag i tidig fas, det vill säga innan de börsnoteras, har gett bra avkastning, berättar Arash Jamali. David Swensen, investeringsansvarig vid Yale University, är kanske den mest framgångsrika aktören. Han har närmare 25 procent av portföljen placerad i onoterade bolag, mer än vad han har i noterade företag. Just detta faktum, att en portfölj behöver unga, spännande bolag i tidig fas för att optimera chansen till bästa möjliga avkastning, är anledningen till att vi startade Axilium Capital, avslutar Arash Jamali.

Vill du veta mer? - Klicka här

Ni investerar alltid själva eget kapital i bolagen, men ni öppnar även upp för investerare att få vara med senare. Berätta gärna mer.

Vi sonderar och analyserar marknaden och investerar därefter eget kapital i bolag som genomgått våra strikta kvalificeringskrav. Efter en kvalitetsgranskning från insidan som ägare erbjuder vi medlemmarna att investera i samma bolag. Endast medlemmar får ta del av investeringsmöjligheterna som Axilium erbjuder, dock innebär registreringen inga kostnader eller förpliktelser. Vi tar på så vis alltid första och största risken själva.

Vi engagerar oss hårt i bolagen för att de ska lyckas. Först när portföljbolagen uppnått givna milstolpar och uppfyllt särskilda tillväxtkriterier under inkubationstiden, erbjuds medlemmarna i investerarnätverket att bli delägare. Medlemmens investering sker i det holdingbolag som i sin tur äger aktier i investeringsobjektet. Vi rekommenderar alltid medlemmarna i nätverket att se denna typ av investering som en extra krydda i en för övrigt väl balanserad investeringsportfölj.

Många är nog rädda för att investera i onoterade bolag. Att det är förknippat med hög risk, hur tänker ni kring det?

Alla investeringar är förknippade med risk, men utan att ta någon risk finns inte heller möjlighet till avkastning. De flesta vill skapa en väldiversifierad portfölj med olika typer av investeringar med olika risknivåer. En del av portföljen kan då vara i högrisk för att ge möjlighet till mycket hög avkastning. Det är detta vi kallar ’kryddan’ i portföljen. Vissa vill ha mer krydda i portföljen och vissa vill inte ha någon krydda alls. När det gäller onoterade bolag tillkommer en så kallad likviditetsrisk där det inte går att sälja när man vill. Det är viktigt att pengar som investeras i dessa typer av bolag inte behövs till levnadskostnader eller annat kortsiktigt. En viss fördel med onoterade bolag är att de inte påverkas lika mycket av börsens svängningar då det inte sker någon handel. Detta kan upplevas som en lägre risk, ungefär som med en villa som inte heller värderas om flera gånger per dag.

Har ni några nya projekt på gång nu?

Ett av våra senaste tillskott i portföljen var nyligen med i TV4 Nyheterna med anledning att deras innovation kan komma att reducera utvecklingen av både diabetes och fetma. Mer information finns på vår hemsida samt TV4-play.

Vart vänder man sig om man vill investera?

Först måste man ansluta till vårt nätverk. Självklart är det helt utan förpliktelser och investeringskrav. På Axilium får du en personlig kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar om utveckling i genomförda investeringar, samt för att svara på frågor kring material och information som presenteras. 

Klicka på länken nedan för att fylla i dina uppgifter så ringer en av våra förmedlare upp er inom kort.

Länk för att bli medlem

Länk till Axilium