Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar BrainCool AB
26.06.2019

Stockpicker intervjuar BrainCool AB

Braincool grundades 2014 och utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. Läs vår intervju med bolagets vd, Martin Waleij, nedan.

Detta är en betald intervju på uppdrag av Braincool

1.      Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag har varit med och grundat BrainCool för fem år sedan och har innan det varit VD i flera bolag inom medicinteknik och forskningssystem för pharmaindustrin. Tidigare har jag arbetart inom venture capital/finansbranchen. Är 50 år och bor och verkar med min familj i Lund.

2.      Beskriv BrainCool för Stockpickers läsare

BrainCools huvudfokus är inom två områden, dels på temperature management marknaden (braincooling) med två produkter BrainCool System och Rhinochill och dels inom onkologi, med två applikationer att motverka två allvarliga biverkningar av cancer behandling – oral mukosit och neuropati. Vi har även projekt i klinisk utveckling inom stroke och migrän som finansieras genom EU-bidrag.

3.      Hur ser er affärsmodell ut?

Alla produkter är kassaflödesprodukter där vi genomför systemförsäljning av engångsprodukter för behandling inom områden med stora medicinska mervärden inom sjukvården.

4.      Vad har ni på gång just nu inom bolaget?

Inom onkologi är vi i slutfasen av en stor nordisk studie om 180 patienter samt en färdigställd studie i Japan som kommer presenteras på ett onkologimöte 21 – 23 juni i USA. Den första produkten till marknaden, Cooral System, har erhållit patentgodkännande både i Sverige och USA och har fast track i USA och Kina.

Kommande presentationer av den nordiska studien är startpunkten på en lansering av produkten.

Inom BrainCool är fokus att etablera försäljning i USA, Tyskland och genom partners i Asien. Vi förväntar oss även två ytterligare publikationer från Princess studien under året.

5.      Var ligger övrigt fokus på i bolaget just nu?

Huvudfokus är att etablera försäljning i USA och Tyskland, och avsluta studier inom onkologi samt partnerdiskussioner för våra tre huvudprodukter.

6.      Hur ser Braincool ut om 5 år?

Globalt medicinteknikbolag noterat på Stockholmbörsen, med stark försäljningstillväxt för BrainCool System, Rhinochill och Cooral System.

Alternativt ett globalt medtech bolag inom onkologi efter försäljning av braincooling till en global aktör med styrka för in våra produkter från ambulans, akutsjukvård till intensivvården.

7.      Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Ja, när det gäller finansieringen av verksamheten utvärderar vi olika alternativ för att stärka ägarbilden, vi diskussioner med flera industriella partners inom både braincooling och onkologi. Vi letar aktörer som har ett långsiktigt intresse i bolaget, som kunde stärka ägarbilden och ytterligare validera företaget.

En ytterligare möjlighet som vi har fokuserat på under året är att söka icke-utspädande finansiering i olika SME-program vilket kan stärka finansiering väsentligt i våra kärnområden braincooling och onkologi. Här bygger vi även värden genom gemensamma ansökningar med Karolinska Sjukhuset och ledande tyska institutioner.

Vi har även lyckats att tillsammans med en stor finansiell aktörer i USA skapa en ”vehicle” som göra att medborgare i USA enkelt kan köpa aktier i BrainCool AB, vilket de facto är unikt. Som ni säkert känner till är det svårt för amerikanska medborgare att köpa aktier i svenska bolag. Det här upplägget möjliggör för vår egen personal att köpa aktier och optioner i bolaget.

Vi kommer också genomföra ett antal aktiemarknadsmöten i USA, bland annat i Maryland, Pennsylvania och i Boston-området , där vi genomför både projekt och har mycket kontakter.

Vi arbetar med att öppna upp modellen för  att genomföra en så kallad PIPE (private investment in public equity) för att komplettera vår finansiering genom riktade emissioner till privata amerikanska aktieplacerare. På detta sätt skiljer vi oss från andra bolag genom att vi lösen accessen till kapital från dessa privatinvesterare.

Avslutningsvis vill jag även säga att när vi bygger affärer i USA just nu är det inom två mycket heta områden. Dels är det inom området ”temperature management” samt inom onkologi där hälsovårdskostnaderna kan ligga på över 40 000 USD per patient. Lyckas vi med de planer vi har satt upp så kommer det hända mycket framöver inom bolaget.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.