Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Crunchfish
05.04.2020

Stockpicker intervjuar - Crunchfish

Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag. Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

VD Joachim Samuelsson, vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är serieentreprenör med många tidigare erfarenheter där jag framgångsrikt medverkat till att bygga stora värden i bolag och sedan sålt verksamheten. Crunchfish är min sjunde resa och den första där jag har varit med och tagit ett bolag till börsen. Kom in i Crunchfish vid bolagets första seedrunda 2012 och varit styrelseordförande tills alldeles nyligen när jag tog över VD-rollen i mars 2020. Har tagit lead i samtliga finansieringsrundor samt köpt fler aktier på börsen vid tillfällen när det varit möjligt att köpa för en insynsperson. Idag är jag verklig huvudman för Crunchfish med 26,2% av ägandet.

Jag har nog någon form av svenskt rekord, eller om det kanske till och med är ett världsrekord, eftersom jag var med om att sälja samma verksamhet fyra gånger under åren 1999 – 2005. Jag startade ComOpt kring en optimeringsalgoritm jag hade programmerat för att allokera frekvenser i mobila telefonnät. Den blev världsledande och den verksamheten sålde jag två gånger som majoritetsägare och två gånger som del av bolagsledningen under den här perioden. Anledning att jag kunde sälja samma verksamhet fyra gånger var tack vare telekrisen 2001 som gjorde att jag kunde köpa tillbaka ComOpt billigt. ComOpt blev min skola i att bygga och realisera stora värden. Sedan dess har jag varit med om att bygga och realisera värden som operativt ansvarig i dentalbolaget Biomain i Helsingborg samt som styrelseordförande i fastighetsbolaget Delta Fastighetsförvaltning i Malmö.

Jag drivs av att hitta affärsmöjligheter där man får stor utväxling på liten insats.

I de områden där jag engagerar mig skaffar jag mig ofta djup teknisk förståelse. Var teknikpionjär inom mobiltelefoni med ComOpt tidigare och blir nu det även inom mobil betalning i egenskap av entreprenören bakom Crunchfish samt upphovsman till många av bolagets patenterade uppfinningar inom området.

Har stor social drivkraft där jag gärna hjälper människor om jag får möjlighet. Arbetade t ex flera år ideellt med Forza, en organisation som stöttade ungt entreprenörskap och sitter sedan många år tillbaka i styrelsen i Eskilsminne IF, Helsingborgs största fotbollsförening, med ansvar för föreningens sociala engagemang. Grundade och är ordförande i Tropikhattarna, ett nätverks som arrangerar nyfikna dagssafaris en gång i kvartalet till städer för att upptäcka dess intressanta företag och människor.

Det har blivit många utmärkelser över åren för mitt entreprenörsskap. Blev först med att bli framröstad som Skånes mest företagsamma person av Svenskt Näringsliv och även den förste som blev utsedd till Skåneetta inom kategorin näringsliv. Har blivit utsedd till Årets nyföretagare i Helsingborg och uppmärksammats för det på riksnivå. I min hemstad Helsingborg är jag av stadens politiker utsedd till Helsingborgsambassadör. Varit gift med Petra i över 30 år och vi har tre vuxna döttrar tillsammans. Civilingenjör 1988 i Industriell Ekonomi från Linköping.   

Kan du beskriva Crunchfish och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Crunchfish är ett fantastiskt spännande bolag som utvecklar interaktionslösningar inom två högintressanta mobila teknologiområden; Augmented Reality (AR) och mobil betalning.

Vi har länge varit kända som ett AR-bolag med ett geststyrningsinteraktion för mobiler och smarta AR-glasögon. Vi är en av de absolut ledande bolagen i världen inom det området. Fokus har legat på industriella AR-applikationer eftersom det är där marknaden finns, men fortfarande i små volymer. Volymen förväntas när smarta AR-glasögon lanseras för konsument och på sikt ersätter mobiltelefonen som vår mest centrala personliga teknikpryl. Vi är några år från det och vi har därför valt att slå av på takten kring vår kommersialisering inom AR och istället låta våra utvecklare förbereda teknologin för den framtida konsumentmassmarknaden. Där kommer det krävas att vi blir bättre på att interagera i djup led och lär datorn att få en bättre förståelse för handens anatomi. Idag är vi världsledande på geststyrningsinteraktion i två dimensioner där handen i princip agerar som en muspekare.

Inom mobil betalning är vi mycket närmare en affär och redan i en massmarknad. Under 2020 ställer vi därför om Crunchfish till att bli ett Fintech-bolag istället. Även här utvecklar och marknadsför Crunchfish interaktionslösningar. Tillsammans med ett team kring Crunchfish grundare Paul Cronholm har jag arbetat med teknologin i fem år och under de senaste två åren fokuserat mot mobil betalning. Under 2019 tog vi fram en hårdvara, appterminalen Blippit, som sätter upp en brygga mellan kundens mobil och handlarens kassa som kan användas för smidig checkout i butik där vi med ett och samma blipp kan hantera betalning och rabatter från exempelvis kuponger eller betingade av lojalitet.

Under januari 2020 har vi breddat lösningen betydligt genom att även erbjuda  den mjukvarubaserade bryggan aBubbl mellan kundens mobil och en app hos handlaren som kan ta emot betalning.

Vi har även patentsökt möjligheten att betala friktionsfritt i offline-läge, dvs då varken kunden eller handlaren har någon uppkoppling till betaltjänsten. Genom oberoendet av uppkoppling möjliggör vi ett robust system som alltid fungerar perfekt i betalningsögonblicket. Denna innovation är ett genombrott och har både bäring på riksbankens planer på att införa en värdebaserad e-krona samt viktig i utvecklingsländer där IT-infrastrukturen ofta är bristfällig.

Under första kvartalet har vi genomfört två lyckade resor till Indien, världens snabbast växande marknad för mobila betalningar och fått ett bra gensvar från ledande betaltjänster och terminalleverantörer på marknaden. Vi har sedan juni 2019 engagerat Vijay Raghunathan, en mycket erfaren indisk affärsutvecklare inom digital betalning och nyligen även Business Sweden i Indien. Här ser vi en mycket stor potential som bygger på att handlarna som betaltjänsterna respektive terminalföretagen har som kunder betalar oss en låg månatlig abonnemangsavgift. Affärsmodellen skalar bra med potentiellt intäkter från över 50 miljoner handlare .     

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

I första hand har vi en affärsmodell som bygger på att handlarna som betaltjänsterna respektive terminalföretagen har som kunder betalar en låg månatlig abonnemangsavgift. Affärsmodellen skalar bra med potentiellt intäkter från över 50 miljoner handlare i Indien. I andra hand finns möjlighet till serviceintäkter från exempelvis kupong-, lojalitets- eller andra rabatter. I tredje hand finns även transaktionsintäkter men troligtvis inte för själva betalningen.     

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi kommer att satsa på produktutveckling och marknadsbearbetning för mobil betalning i främst Sverige och Indien. Vi har även nyligen engagerat en affärsutvecklingsresurs med fokus på multinationella företag. Vi kommer också att använda delar av likviden till fortsatt produktutveckling av vår geststyrningsteknologi.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Främsta risken ligger i att det fortfarande är tidig fas i vår kommersialisering. Vi har nya produkter som måste ta fart på nya marknader. Det är alltid en utmaning. Vi börjar fokuserat med att bearbeta Sverige och Indien. Vi äger vår teknologi genom våra patenträttigheter. En annan viktig risk för vår framtid är om vi inte kan försvara våra rättigheter för några av våra viktigaste uppfinningar. I vårt memorandum har vi ett detaljerat riskavsnitt som anger fler risker för bolaget.

Hur stor r Crunchfish potentiella marknad

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det handlar mer om substitut än om konkurrens. När det gäller interaktion för realtidsbetalning från konto eller mobil plånbok är QR-koder vanligast. Den interaktionsformen är i princip gratis. Fördelen med vår lösning är att vi identifierar kunden för kassan före köpet slås ut till betalning vilket gör att man kan erbjuda kunden driva merförsäljning genom personlig service, ta hänsyn till kupong- och lojalitetsrabatter och få en snabbare checkout. I Sverige är det vanligast med kortbetalning vid kortterminaler. Det finns terminaler i marknaden som erbjuder NFC-baserad blippinteraktion för både plastkort och mobiler och även erbjuder möjlighet att betala med betalappar som Swish. Även här har vi fördelen att identifiera kunden i kassan före köpet slås ut för betalning. Dessutom är ger vår patentsökta Offline lösning en stor konkurrensfördel mot både QR-koder och NFC-betalning vid kortterminaler eftersom möjliggör friktionsfri betalning alltid, helt oberoende av uppkopplingen.

Hur stor är Crunchfish potentiella marknad?

Inom Mobil betalning är den enormt stor. Bara i Indien ser vi en marknad på upp mot 50 miljarder där varje handlare betalar en månadsavgift för antingen interaktion via mjukvara, hårdvara eller för vår Offline-lösning. Översatt till en global marknad tillkommer nog en 10-potens ytterligare.

Inom AR för smarta glasögon är den potentiella marknaden främst kopplad till en framtida årlig marknad av miljarder smarta AR-glasögon. Här blir den potentiella marknaden i storleksordningen några hundra miljoner kronor årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Crunchfish?

Vi har en skalbar affärsmodell där vi riktar oss till Indien, världens snabbast växande marknad inom mobil betalning. Att den indiska regeringen nyligen infört noll-taxa på transaktioner även för handlarna, spelar oss rakt i händerna. Även Corona kan visa sig bli positivt för oss eftersom man hellre godkänner betalningen på egen mobil än att trycka på en kortterminals knappsats. I marknader med mycket kontanter kommer man vilja digitalisera ännu snabbare eftersom sedlar och mynt ofta är smutsiga och potentiella smittbärare. 

Vi har en heltäckande produktportfölj för handlaren. Oavsett hur handlarna kopplar upp sig mot betaltjänsten så erbjuder vi en smidig interaktionslösning.

Vår helhetslösning mot handlare gör att vi blir en attraktiv aktör att samarbeta med för både betaltjänster och terminalleverantörer. Vi har dessutom en väldigt stark patentportfölj med över 25 unika uppfinningar patenterade. Skulle vilja våga påstå att det inte finns många bolag i vår storlek som kan matcha vår IP-portfölj.

Jag vill också lyfta fram att Crunchfish består av ett väldigt duktiga medarbetare. Vi är tekniska pionjärer som skapar ny patenterbar teknologi. Förmågan att kunna förstå marknadens behov och utifrån detta omsätta det till produkter har vi verkligen bevisat när det gäller Indien. Nu skall vi exekvera kommersiellt och här finns mycket kompetens och erfaranhet i bolaget. Jag har en mycket stark tilltro till vår potential för att fortsätta växa och skapa värde för våra aktieägare.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Crunchfish ut då?

Crunchfish står inför ett genombrott inom mobil betalning som har potentialen att rita om kartan för ekosystemet för digitala betalningar i hela världen. Crunchfishs interaktionslösningar är för mobilbetalning vad disruptiva bolag som Amazon, Uber, AirBnB eller Spotify är för e­handel, taxitjänster, övernattningar respektive musikstreaming. Det Crunchfish har gemensamt med dessa bolag är att vi alla erbjuder en extremt skalbar tjänst som byggs på en underliggande infrastruktur utan att nödvändigtvis äga den. I Amazons fall handlar det om e-handel på varulager, Uber om taxitjänster från taxibilar och chaufförer, AirBnB bokningar av hotell och lägenheter och i Spotifys fall streaming av musikrättigheter. Crunchfish erbjuder interaktionstjänster till världens största infrastruktur, den för fysisk betalning. Det här har potentialen att bli riktigt stort.

Om fem år är Crunchfish fortfarande ett relativt litet bolag, men exceptionellt lönsamt, eftersom vi inte behöver skala upp kostnaderna i verksamheten för att nå handlarna.

Handlarna når vi bäst genom att betaltjänsterna och terminalleverantörerna blir våra strategiska partners. Crunchfish finns representerade i alla världsdelar men jobbar i olika nationella marknader med entreprenöriella representanter som bygger marknaden lokalt.

Om vi har spelat våra kort rätt är vi fortfarande ett ledande teknikbolag inom både mobilbetalning och smarta AR-glasögon. Idag betalar man med fördel med mobilen men om smarta AR-glasögon ska ta över som människors mest centrala personliga enhet då har vårt lilla bolag både teknologin för hur vi både interagerar och kopplar upp oss lokalt för att genomföra en helt friktionsfri betalning i offlineläge från smarta AR-glasögon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars - 14 april 2020

Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 25,5 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Hemsida

Videopresentation