Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify
28.09.2022

Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify

Streamify har sedan lansering av det nya verksamhetsbenet Live Video Shopping ökat nettoomsättningen för första halvåret 2022 med 386% YoY med välkända e-handelsföretag i Sverige och internationellt som kundbas. Vi har intervjuat bolagets VD, Johan Klitkou.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag växte upp i en entreprenörs-familj och min resa började med första datorn i unga år, den användes flitigt till att driva internetforum och tjäna pengar genom försäljning av programvaror. I vuxen ålder så arbetade jag några år på en webbyrå innan jag startade eget och har i över 10 år drivit bolag inom streaming. Passionen är sweet spot mellan kundnytta, skalbar affär och tillväxt. 

Kan du beskriva Streamify och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Bolaget är sprunget ur kärnpersonalens mångåriga erfarenhet av streaming med dåvarande kunder som Expressen Webb TV, Vingresor, MSB mfl.

Streamify tillhandahåller en Live Video Shopping plattform till kundgruppen e-handlare. Live Video Shopping är en form av TV-shop på e-handlares webbshop.

Vi har kunder som når ROI på 2000% med försäljning som överstiger 100 000 SEK per livesändning - enbart med hjälp av en mobiltelefon och ett glatt humör! Andra kraftfulla KPIer är ökat engagemang med +1800%, ökat antal add-to-carts med 400% och minskade returer med upp till 40%. Den sistnämnda en stor utmaning för e-handeln globalt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Streamify är en SaaS-tjänst som kunder abonnerar på årsvis med priser mellan ca 6000 – ca 50 000 SEK / mån.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget ca 5,9 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget har haft en god nettotillväxt på 386% sedan lanseringen av Live Video Shopping för drygt ett halvår sedan och har redan kunder i Tyskland och USA. Bolaget har som målsättning att nå 1,5Mkr i månatlig återkommande intäkt (MRR) mot slutet av 2023. Likviden som tillförs skall användas till att fortsätta ta marknadsandelar genom satsningar på försäljning, marknadsföring och vidareutveckling av plattformen.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Omvärldsfaktorerna kan försvåra bolagets möjlighet till finansiering och om kundgruppen som till största delen består av e-handlare minskar sina investeringar kan Streamifys försäljningsmål ta längre tid att nå.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Live Video Shopping kommer ursprungligen från Kina men är fortfarande under uppbyggnad i Europa och USA. Bland branschkollegorna ser via aktörer som t ex NTWRK, TalkShopLive, Bambuser mfl.

Streamifys konkurrensfördelar

 1. En enkel och till hög grad automatiserad ”gör-det-själv”- plattform.
  Kunder till Streamify kan komma igång på några minuter till minimal kostnad jmf med konkurrenternas dyra och månadslånga processer. Streamify kan kostnadseffektivt möta massmarknadsadoptionen av Live Video Shopping med bruttomarginal på 98%.
 2. Målgruppsanpassad affärsmodell
  Marknaden för Live Video Shopping är under kraftig tillväxt men fortfarande ung. Streamify vill positionera sig som det självklara och enkla valet för massmarknaden.Vi har en tillväxt- och kund- vänlig fast prismodell vilket ger kunderna en förutsägbar kostnad och enkel uträkning av ROI. Konkurrenternas affärsmodeller där man tar betalt för trafik, antal tittare, volym mm är kontraproduktiva där kunderna upplever en stor affärsmässig osäkerhet.

Hur stor är Streamifys potentiella marknad?

– Den globala marknaden är uppskattad till $7000Mdr där 20% av all e-handel genereras av Live Video Shopping år 2026. Marknaden är under mycket hög tillväxt där den växte med en sammansatt årlig tillväxttakt på mer än 280% mellan är 2017 och 2020 i Kina. Vi ser även att det sker kraftig tillväxt i USA och Europa med en marknad på $35, resp $58Mdr år 2022. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Streamify?

 1. Attraktiv bruttomarginal
  Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent.
 2. Kraftig historisk tillväxt
  Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.
 3. Skalbarhet
  Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.
 4. Marknad i tidig fas
  Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Streamify ut då?

– Streamify skall vara det självklara valet för e-handlare och privatpersoner och globalt ledande för den nya sortens e-handel - Live Video Shopping.

Relaterade ämnen