Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll
06.10.2021

Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker fick en pratstund med Lise Toll som just tillträtt som VD för energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions (SENS). Nytt avtal med sydafrikanskt konsultbolag gör oss nyfikna att veta mer.

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat i många år på E.ON där jag har haft flera ledande roller både i Sverige & internationellt. Större del av tiden på E.ON har jag haft fokus på att utveckla stora vindkraftparker. Jag har även varit underhållschef för fjärrvärmeproduktion i Stockholm. De senaste åren har jag varit medgrundare och VD på Solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Jag har med andra ord många år bakom mig när jag arbetat med förnybar energi. När jag började var vindkraft något nytt, nu är det en etablerad teknik och affärsmodell. Jag ser att energilagring är nästa del av energimarknaden där det nu kommer att hända otroligt mycket de kommande åren.

Kan du beskriva SENS och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Kärnan i SENS affär är att ta tillvara på energi när den finns för att kunna leverera den när efterfrågan är större. Idag arbetar vi med företag som IKEA & Catena där våra ingenjörer är experter på att hitta lösningar för att just återanvända energi i fastigheterna vilket ger både lönsamhet och en minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Vi ser nu hur marknaden för storskaliga lösningar för lagring kommer att ta fart och vi kommer framåt att även ha fokus på att tillsammans med industriella partners utveckla stora lagringsprojekt som kan användas för att leverera miljövänlig lagrad energi när efterfrågan ökar. Där har vi två tekniker, det ena är SENS patenterade lösning för Högtemperaturslager som möjliggör att spillvärme från industrier och kraftvärmeverk kan lagras i borrhål under sommaren när efterfrågan på värme är liten, för att kunna värma bostäder under höst och vinter. Den andra är vår lösning för Pumped hydro som möjliggör att förnybar el kan lagras till de timmar de inte blåser. Tekniken bygger på traditionell vattenkraft som vi vet är fantastisk energikälla för att kunna reglera tex vindkraftsproduktion. Vår lösning Pumped Hydro bygger på att anläggningarna förläggs i nedlagda gruvor. Det gör att länder som saknar naturlig vattenkraft kan nyttja den tekniken. Att vi använder gruvmiljön gör både att investeringskostnaden är lägre då vi kan återanvända infrastruktur som vägar och elnät, men också att vi inte behöver göra nya ingrepp i naturen.

Hur ser er affärsmodell ut?

– För befintlig verksamhet arbetar vi med återkommande och nya kunder som tekniska experter och ansvarar för entreprenad när lösningarna ska realiseras.

För de nya affärsområdena knyter vi nu industriella samarbeten för att utveckla en större portfölj av projekt som vi utvecklar till lönsamma investeringar som attraherar såval stora användare av energi som förvaltare som vill göra en säker placering, tex pensionsfonder. Här är affärsmodellen den samma som jag och flera andra i organisationen är vana vid från vindkraftsbranschen. Vår roll är att vara developer som är drivande från tidig fas tills att projektet är redo att realiseras.

Ni har just tecknat ett avtal med ett sydafrikanskt konsultbolag. Kan du utveckla detta och vad innebär det för bolagets verksamhet?

– Sydafrika är en intressant marknad då de idag har ett stort beroende av fossil kraft, men har goda förutsättningar för både vindkraft och solenergi. En marknad med mycket vind och sol gör att priserna varierar kraftigt. För att stabilisera det behöver de lösningar för att lagra den förnybara energin och vi ser därför hur vår lösning Pumped Hydro har stor potential. Tack vare samarbetet med Oloenviron når vi både kunder och andra viktiga intressenter på marknaden.

Något mer du vill tillägga?

– Som jag nämnde i början ser jag hur det nu börjar hända otroligt mycket på marknaden för energilagring och jag ser att det fokuset kommer att öka eftersom det är en förutsättning för att kunna bli 100% förnybara. De senaste åren har ledorden inom energidebatten varit förnybart, de kommande åren kommer vi få höra orden lagring och miljövänlig flexibel produktion som viktiga ledord. SENS har tekniska lösningar för den marknaden vilket gör att jag ser att vi har en mycket spännande tid framför oss.

Relaterade ämnen