Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - Twiik
14.06.2022

Stockpicker intervjuar - Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och Bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning. Twiiks affärsidé består i att låta tränare och gym skapa träningsupplägg som sedan kan distribueras digitalt på flera sätt. Bolaget tar betalt av tränare och gym dels genom licens för plattformen, dels genom intäktsdelning av den försäljning som tränare och gym har gentemot sina konsumenter eller enterprisekunder.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är inom tech och affärsutveckling. Jag har bland annat arbetat med app-strategi på Sony Mobile och varit Vice VD på en av Sveriges ledande byråer för apputveckling där vi jobbade med kunder som BMW, H&M med flera. 

anders wiiik

Anders Gran, vd Twiik

Kan du beskriva Twiik och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Twiik är en SaaS-plattform för onlineträning, ett ekosystem som kopplar samman gym, tränare och konsumenter. Vi gör det möjligt för tränare och gym att erbjuda sina kunder – både företag och konsumenter - onlineträning via vår plattform, antingen i Twiik-appen, på webben eller i en egen app. Att Twiik fungerar som ett ekosystem gör det också möjligt för kreatörerna att erbjuda sin onlineträning i fler appar och hemsidor – och omvänt kan till exempel gym förstärka sitt utbud med träningsinnehåll från duktiga tränare och koncept som är anslutna till Twiik.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi kombinerar en licensaffär – Software as a service / SaaS - med en transaktionell affär där vi har del i våra kunders försäljning av onlineträning och utmaningar.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Det handlar mycket om tillväxt. Dels kommer vi att fortsätta utveckla vår plattform med ny, viktig funktionalitet som ska främja SaaS-affären, dels kommer vi att investera ytterligare i marknadsföring mot kreatörer. Vi kommer också att utveckla onboardingen för både tränare och slutkonsumenter ytterligare.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Å ena sidan är många av de etablerade digitala träningstjänsterna konkurrenter, å andra sidan är de också potentiella kunder. Samma sak gäller flera av de digitala system som gym och tränare använder i olika delar av sin verksamhet – alltifrån rena tränarverktyg till affärssystem. Vi integrerar med flera av dessa och till exempel genom vårt API kan de förstärka sin produkt med hjälp av vår teknik. Igen, konkurrent blir kund. Vi upplever oss som ganska unika i sättet vi skär igenom marknaden.

tweeikHur stor är Er adresserbara marknad?

– I och med att vi kan leverera både helhetslösningar och erbjuda specifika funktioner via vårt API som lanserades nyligen så blir vår TAM stor. I praktiken kan vi potentiellt leverera teknik till alla delar av den digitala träningsbranschen – från konsumenttjänster till gymkedjor och bakomliggande affärssystem. Marknaden för onlineträning värderades globalt till över 11 miljarder dollar 2021 och väntas vara värd närmare 80 miljarder dollar 2026

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Twiik?

– Främst vår position som ekosystem och faktumet att vi gynnas av att fler aktörer kliver in i den digitala träningsbranschen – snarare än tvärtom. Detta i kombination med en på sikt väldigt skalbar licensaffär skapar goda förutsättningar för framtiden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Twiik ut då?

– Twiik är en ledande plattform och ekosystem för digital träning med kunder över hela världen. Ett naturligt val för alla träningskreatörer – oavsett om det är enskilda tränare, företagshälsor eller gymkedjor - som vill hjälpa fler människor att leva hälsosammare aktiva liv.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen