Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
02.03.2021

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram är en digital plattform där ägare av IP-rättigheter för musik kan notera sina IP-tillgångar, tokenisera dem och göra dem tillgängliga för handel. Inkomstfördelningen initieras av smarta kontrakt. Blockkedjetekniken ligger till grund för plattformen. Zeptagram plattformen kan med hjälp av blockkedjetekniken erbjuda IP-skydd och registreringsbevis för skapande av verk samt uppföljning av ägandet

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har arbetat som entreprenör, låtskrivare, spelat in egna låtar och varit politiskt engagerad. Har även ett stort intresse för teknik och trender och är med Zeptagram en pionjär inom blockchain på den svenska marknaden. 

zepVD

Christina Löwenström, VD

Kan du beskriva Zeptagram och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zeptagram har skapat en crowdfunding- och handelsplattform för musikrättigheter. I framtiden kommer vi även att kunna notera och handla andra IP-rättigheter som t.ex. patent, filmer, 3D-recept, varumärken, etc. Vi ger artister möjlighet att sälja delar av sina rättigheter till investerare och fans som i sin tur köper rätten att ta del av royalties.

Berätta om Zeptacoin och vad denna valuta innebär för bolaget och dess aktieägare?

– Zeptacoin är än så länge en intern valuta på bolagets plattform. Den är uppbyggd på ett sådant sätt att den kan noteras på en kryptobörs och handlas som precis vilken kryptovaluta som helst. Vi för diskussioner just nu med några av världens största kryptobörser som välkomnar Zeptacoin. Vi planerar en notering av Zeptacoin till hösten då vi säljer ut en del av bolagets valutastock. För bolaget och aktieägarna kommer det att innebära ett kapitaltillskott utan utspädning, med andra ord en oehört gynnsam affär för aktieägarna. Kapitalet kommer att användas för att öka tillväxttakten i bolaget.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Zeptagram har skapat en handelsplats för musikrättigheter. Vi tjänar pengar via listningsavgiftr, courtage och förlagstjänster till artister. Dessutom kan plattformen användas till att skapa och finansiera andra värdepapper. Det kan ske i egen regi, med samarbetspartners eller via white label.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 6 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till noteringen av Zeptacoin, att förstärka organisationen med säljresurser, till marknadsföring och köp av musikrättigheter.

zep2

Har Ni för avsikt att notera aktien framöver och i sådant fall hur ser planen ut för detta?

– Vi planerar att notera aktien och räknar med att påbörja noteringsprocessen i slutet på nästa år. Först ska vi synliggöra värdet i handelsplattformen, affärsidén och Zeptacoin.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken är att vi inte växer tillräckligt snabbt när marknadsacceptansen ökar och missar att bli en av marknadsledarna. Vi har annars en låg kostnadskostym och avser inte att dra på oss stora fasta kostnader.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har några konkurrenter men ingen är särskilt stor då marknaden är i ett tidigt skede. Teknikmässigt ligger vi i framkant genom att vi har byggt upp plattformen på blockchaintekniken. Vår plattform är dessutom både en crowdfunding lösning och en handelsplattform. Rättigheter som listas och finansieras hos oss kan sedermera handlas som t.ex. aktier på en börs.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi vänder oss till artister och musikfans globalt så marknaden är stor. Musikindustrins intäkter förväntas landa på 131 miljarder dollar år 2030 enligt förra årets prognos från Goldman Sachs.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptagram?

– Vi är en av de tekniska ledarna i en bransch som håller på att slå igenom. Covid-19 har skyndat på utvecklingen. Vi erbjuder en lösning till artisterna som de verkligen behöver. Istället för att få intäkter långt efter sin död kan artisterna få intäkter när det passar dem. De kan få finansiering till sin musik och de kan engagera sina fans på ett unikt sätt. Samtidigt som musikälskare och fans kan dela framgångar med sina favoritartister. Det nära samarbetet med artisterna kommer att göra att vi kan växa snabbt och vi har en plan på hur vi ska göra det kostnadseffektivt. Med noteringen av Zeptacoin kan vi få kapital till bolaget utan att aktieägarnas andel späds ut.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zeptagram ut då?

– Då är Zeptagram en ledande handelsplats för IP-rättigheter. Zeptacoin är en huvudvaluta för handel med musik- och andra IP-rättigheter. Zeptagram är en av marknadsledarna inom tillgångstokenisering som har slagit igenom på allvar.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 februari - 22 mars 

Teckningskurs: 4,00 SEK

Minsta teckning: 1 500 aktier 

Lägsta teckningsbelopp: 6 000 SEK

Erbjudandets storlek: 6 000 000 SEK

Maximalt antal aktier i erbjudandet: 1 500 000

Pre-money värdering: 23 700 000 SEK


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna aktier online

Anmälningssedel

Hemsida

Relaterade ämnen