Stockpicker intervjuar ZetaDisplay
23.05.2019

Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag heter Leif Liljebrunn och har varit VD för ZetaDisplay i ungefär 10 år. Min bakgrund är från mjukvaruindustrin. Dels som delägare och även drivit ett antal mjukvaruföretag. Jag har också varit viceVD i ett bolag som köptes upp av Visma vilket innebär att jag även jobbat några år inom Visma-koncernen. Min kundskap är att bygga och driva företag som har fokus på mjukvara, där intjäningsmodellen är repititiva intäkter. Där ingår även tjänsteförsäljning och service kring repititiva intäkter, s.k. licensintäkter.

För mig är det viktigt att visa att ZetaDisplay är ett tjänsteföretag med fokus på repititiva intäkter, där även min styrka och bakgrund ligger.

Beskriv ZetaDisplay för Stockpickers läsare

Vi är totalleverantör av digitala kommunikationslösningar som syftar till att påverka människors beteende och beslut i olika miljöer – allt från kontoret, butiken och i publika miljöer. Det gör vi genom smarta tekniska lösningar och kompetens kring hur man gör koncept för att påverka mänskligt beteende. Vi är framförallt ett tjänste- och mjukvaruföretag som fokuserar på de repititiva intäkterna. Samtidigt som vi måste ha displayer och teknik för att kunna hjälpa våra kunder att nå ut med budskap i butik. Vi levererar alltså en mix av hårdvara (skärmar och monitorer) för att vi ska kunna erbjuda våra kunder möjligheterna att kommunicera med exempelvis konsumenten i butik. Och det är där vår tjänsteleverans kommer in.

Hårdvaran som vi levererar och installerar resulterar i engångsintäkter, medan de löpande intäkterna kommer när kunden använder vår mjukvara för att kommunicera sina budskap.

Vårt affärsfokus ligger på att öka de repititiva intäkterna som genereras av att våra kunder använder våra tjänster. Det som kan vara missvisande i våra siffror ibland är att vi under vissa perioder levererar mycket hårdvara till slutkund vilket påverkar bruttomarginalen.

För att få en uppfattning om vårt bolag ska du titta på hur de repititiva intäkterna utvecklas, där vi har höga marginaler.

Ska du som investerare jämföra oss med andra bolag på börsen så bör du titta på Lime och Fortnox, eller Vitec. Alltså mjukvaruleverantörer. Det enda som skiljer oss åt är att vi dessutom är en hårdvaruleverantör.

Våra kunder använder samma mjukvara som är installerat ”i molnet” och när vi kör en uppdatering slår den igenom på alla våra kunder.

Vi levererar en ren SaaS-lösning (Software-as-a-Service). Och potentialen i våra kontrakt är tvådelad. Det ena är att vi kan installera konceptet i fler butiker hos kunden. Och den andra delen ligger i att våra kunder blir mer och mer digitala och vill kommunicera på fler ställen i de butiker vi levererar till.

För att tydliggöra att vi i grunden är ett mjukvaruföretag med repititiva intäkter har vi kopplat våra finansiella mål just till detta. Detta innebär att vi vill dubbla våra repititiva intäkter till 2022, jämfört med 2018, vilka då låg på 101,9 mkr, alltså till 200 mkr. Vi förväntar oss synergier och driver vi bolaget som vi tänkt oss, siktar vi på ett tredubblat EBIT till 2022.

Det här tror jag inte marknaden förstått riktigt.

Vad har du gjort för förändringar under dina 10 år i bolaget?

Under 2014 genomdrev jag ett besparingsprogram där vi sparade ca 10-12 miljoner för att vända bolaget till lönsamhet. Det ledde till att vi från 2014 visade vinst. I och med detta började vi även vår förvärvsprocess då vi såg att marknaden höll på att förändras och var redo för en konsolidering. Under 2015-2017 har vi gjort tre typer av förvärv. Dels har vi köpt marknadsandelar på befintlig marknad, dels förvärvat bolag som kompletterat vår verksamhet som vi kunnat rulla ut på övriga marknader, och dels köpt bolag på ny marknad för att sprida vår geografiska närvaro. Så under denna fas var fokus på att bygga massa och bli större som bolag.

Under 2018 har fokus varit att konsolidera verksamheterna, anställa rätt folk och skapa förutsättningar till synergier i bolagen vi förvärvat och slagit ihop. Detta kommer ligga till grund för ytterligare förvärv. I samband med detta har vi beslutat att jag från och med hösten 2019 lämnar VD-rollen, för att lägga allt fokus på nya förvärv och göra tillväxtresan genom det.

Vi har byggt en stark ställning med bra rykte vilket gjort att bolag i Europa har visat intresse av att ingå i ett större sammanhang. Och det är detta vi vill dra växlar på. Vi vill vara den aktör som möjliggör en konsolidering i Europa.

Jag har därför nu under året rekryterat och tillsatt personer för att vi ska kunna ta nästa steg i vår internationalisering. Detta påverkar i det korta perspektivet våra fasta driftkostnader men kommer ligga till grund för att vi ska kunna ta nästa steg.

Vad finns det för risker med er nya strategi och expansionen ni står inför?

En risk har varit att om vi inte tagit steget att konsolidera vår verksamhet och samla vårt koncept till en plattform, kunde det ha inneburit att vi hamnat i en anpassningsfälla. Med det menar jag att vi hade suttit fast i gamla system och olika plattformar som inte varit harmoniserade. Det har vi kommit ifrån nu med den nya strategin. Nu är vi förberedda för att plocka in nya bolag.

En förändring på marknaden som sker just nu är att e-handeln ökar kraftigt vilket påverkar hur konsumenten handlar vilket resulterar i att kedjor måste tänka om och behöver integrera sin e-handel med butiksnätverket. Detta kan leda till färre butiker med mindre ytor, men som till större grad är sammankopplad med e-handeln. Detta ser vi som en möjlighet för oss och våra lösningar. Vi ser att våra kunder söker en leverantör som klarar av denna transformering på marknaden och som har en internationell närvaro.

Vad har ni för konkurrenter?

Vi möter egentligen tre sorters konkurrenter på marknaden ute i Europa. Dels är det mjukvaruleverantörer som är återförsäljare på en viss marknad. Sedan kan vi möta integratörer som kan leverera mjukvara som slutkunden har valt. Och den tredje kategorin är sådana som vi, som är både integratör och har en egen mjukvara som levereras till slutkunden.

Vad vi har valt är att vara både integratör och mjukvaruleverantör på varje lokal marknad. Kunden drar fördel av att vara del i något större och kan också enklare expandera sin affär till andra länder då vi kan vara med dem hela vägen.

Hur ser marknaden ut för era tjänster?

Traditionellt är det här en lokal affär. Lokala leverantörer hjälper lokala företag. De större kunderna eller kedjorna letar efter större aktörer som kan vara med dem i sin expansion. Där finns vi och kan hjälpa kunderna med sin internationella expansion. Och då byter de gärna ut den lokala aktören mot någon som kan hjälpa dem både lokalt och internationellt.

Kan du berätta mer om den stora affären med ATG som ni levererat under 2018?

Vi vann affären i maj i fjol i hård konkurrens med både internationella och lokala aktörer. Vi har haft 5 000 integrationstimmar, installationer hos 2 000 ombud som tillsammans har 7 500 displayer. Den 15 december var allt levererat. Hela ordervärdet var på 100 miljoner där 80 miljoner hamnade på 2018. Resten är repetitiva intäkter under en fyraårsperiod, alltså 5 mkr per år i fyra år framöver. Det här var ingen typisk affär utan den var väldigt tight och snabb utrullning, vilket ställde höga krav från oss på leverans. Vilket vi klarade.

Något mer du vill skicka med till våra läsare?

De ekonomiska mål som vi kommunicerat till marknaden är mål som inte innefattar några större förvärv, utom kanske några kompletterande förvärv. När vi gör förvärv behöver vi eventuellt justera våra mål i så fall. Slutligen är vi ett bolag som är väl positionerade på den europeiska marknaden, efterfrågan är där och vi har en tydlig strategisk färdriktning.


 

Relaterade ämnen