Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Teckna aktier i Ekobot
01.03.2021

Teckna aktier i Ekobot

Ekobot AB (publ) bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Numera har Ekobot lyckats utveckla en, enligt bolagets bedömning, exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning. Bolagets affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12–36 månader.

Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och bolaget fokuserar därmed på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk. Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Genom strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare har Ekobot, enligt bolagets bedömning, en stark position inför kommande kommersialisering.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 februari - 2 mars 2021

Teckningskurs: 44 kr per unit (22 kr per aktie)

Unit: En unit innehåller 2 aktier och en TO1

Emissionsvolym: 20,5 MSEK

Pre-money värdering: 31,8 MSEK

Marknadsplats: Nasdaq First North SwedenDokument och länkar

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Relaterade ämnen