Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna aktier i Savosolars nyemission
21.10.2021

Teckna aktier i Savosolars nyemission

Savsolars mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Savosolar är ett finskt bolag som designar och levererar nyckelfärdiga storskaliga solvärmeenergisystem till kunder inom två primära affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme. Bolagets fokus är på anläggningar i storleksklassen över 1 000 kvadratmeter. Dessa solvärmesystem är baserade på Savosolars egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen. Effektiviteten har sin grund i bolagets vakuumbeläggningsprocess, vilken möjliggör att de kan belägga hela absorbatorn på en gång och använda tunna aluminiumprofiler och därmed uppnå en väldigt effektiv direktflödesvärmeöverföring.

Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Bolaget vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad. Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer Savosolar hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med sina partners. Kunderna betalar typiskt cirka 30 % vid inledning av projektet och 10 % vid avslutning. Dessutom betalar kunderna partiella summor vid viktiga milstolpar under projektets löptid.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen är den 25 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 11 oktober - 25 oktober 2021

Teckningspris: 0,71 SEK per aktie

Emissionsvolym: 62 MSEK

Emissionsgarantier: 88,5%

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Tilläggsprospekt

Relaterade ämnen