Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna aktier i Sensor Alarm
30.03.2021

Teckna aktier i Sensor Alarm

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har idag över 2 000 betalande kunder.

Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sensor Alarm fokuserar på att ta nästa steg: att bygga en skalbar affärsmodell baserat på Bolagets teknologi för en större konsumentmarknad. Utöver direktförsäljning via Bolagets egna kanaler och telemarketing via nuvarande delägare arbetar Bolaget aktivt med att säkra upp partnerskapsavtal med bolag som redan når en bred kundbas genom diverse lojalitetsprogram. Sensor Alarm har långtgående diskussioner med en ledande livsmedelskedja och flera försäkringsbolag. Bolaget avser även etablera distributionsavtal med bolag inom detaljhandel samt OEM-bolag för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (White-label).

Styrelsen har fattat beslut om att genomföra en nyemission i samband med en notering på Spotlight under andra kvartalet i år. Totalt ska aktier till ett värde om cirka 22,4 Mkr emitteras, varav 2 Mkr utgörs av ett gammalt brygglån, som avses kvittas mot aktier i emissionen. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

 

Relaterade ämnen