Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Teckna aktier i SpectrumOne
04.03.2021

Teckna aktier i SpectrumOne

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence. Genom den insiktsbaserade analysplattformen SpectrumOne, som erbjuds via en abonnemangslösning, erbjuds kunderna en lösning för att analysera, segmentera och identifiera olika kundgrupper eller annan underliggande data. SpectrumOne kan implementera sina kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsyn och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartläggningsfunktioner.

SpectrumOne har just nu ett övergripande mål – att ta vara på det växande momentum MarTech-branschen upplever i kombination med Bolagets konkurrenskraftiga erbjudande för att bedriva en kraftfull och exponentiell tillväxtplan. Avsikten är kort sagt att vi ska bli ledande inom MarTech och affärsinformation. För att uppnå ovanstående krävs att vi skalar upp verksamheten, såväl på marknaden för större bolag, som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras kostnadseffektivt och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden.

Ett monumentalt framsteg för att förverkliga målsättningarna om att bli marknadsledande har tagits genom förvärvet av 28 procent av Eniro. Eniro är en ledande aktör inom information och onlinetrafik och har en av de största kundportföljerna i små och medelstora bolag i Norden. Eniro har cirka 60 000 kunder inom detta segment. Den potentiellt tillgängliga marknaden är dock cirka 1,2 miljoner kunder. Varje vecka besöker över 4 miljoner unika besökare runt om i Norden Eniros webbplats. Information är framtidens resurs och i symbios med vår marknadsledande analysprogramvara, standardisering, automatisering och enkelhet är jag övertygad om att de två bolagen kommer att vara en oöverträffad matchning i branschen.


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 19 februari - 5 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 3 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 235 171 241 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 441 MSEK

Läs mer här

Relaterade ämnen