Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna i EatGood
22.04.2021

Teckna i EatGood

EatGood har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga friterad mat utan frityrolja, vilket medför en mängd fördelar gällande ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna.

Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter mindre skadligt, alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta älskade maträtter som pommes frites, friterad kyckling och falafel, fast på ett mer hälsosamt och hållbart sätt.

Användandet av Lightfry-ugnen medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma. Att använda Lightfry & Lightfry cooking system till att tillaga mat ger självklart hälsofördelar då i normalfallet ingen olja används eller alternativt, när det används så är det i väldigt ringa mängd. Framför allt så kan aldrig mat komma i kontakt med gammal och uttjänt/otjänlig olja som i en oljefritös i en restaurang eller fastfoodkök. Många matprodukter som är tänkta att friteras är redan förfriterade när dem produceras hos de stora matproducenterna.

EatGood genomför just nu en nyemission och sista dag att teckna är den 23 april.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 6 april – 23 april 2021.
Teckningskurs: 1,80 SEK per Unit.
Emissionsvolym: 10,2 MSEK.
Antal Units i erbjudandet: 6 650 403 Units.
Unit: Varje Unit består av en aktie och en teckningsoption.
Värdering: 20,3 MSEK pre-money.
Handel med Uniträtter: Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 april – 21 april 2021.
Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Video

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Relaterade ämnen