Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna units i Safe at Sea
18.10.2021

Teckna units i Safe at Sea

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Bolaget pratar ofta om sjösäkerhetssystem då Safe at Seas båtmodeller är en del av produktportfölj som innefattar kompletta systemlösningar i form av utbildningar, sjösättningsanordningar, manualer, personlig utrustning, transportlösningar etc. Bolagets sjösäkerhetssystem bidrar till att rädda liv och effektiviserar maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och de är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Basen i Safe at Seas utbud är RESCUERUNNER®, SAFERUNNER™ och GUARDRUNNER™. RescueRunner utvecklades en gång i tiden av Svenska Sjöräddningssällskapet som hade behov av en robust och stabil båt som kunde ta sig dit andra båtar inte kan komma till.

Sista dagen att teckna den pågående nyemissionen är den 21 oktober.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 7 - 21 oktober 2021
Teckningskurs: 1,10 SEK per unit/aktie, teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: 10,4 MSEK
Unit: 1 unit innehåller 1 nyemitterad aktie och 1 teckningsoption av serie TO1
Garanti och teckningsförbindelser: 100%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Video

Hemsida

Relaterade ämnen