Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Tobii – One down, one to go
11.02.2020

Tobii – One down, one to go

Eyetrackingbolaget Tobii fanns som bekant med i fjolårets upplaga av vårt årligen återkommande Vinnarnummer. Någon kursrusare blev aktien aldrig sett över ett helt år men kursen hade ändå infriat vår målkurs vid ett par tillfällen. När vi tittade på aktien i november efter bolagets Q3-rapport (Newsletter 1741, kurs 39,10) upprepade vi vår spekulativa köprekommendation men vågade trots det inte höja riktkursen från 40-45 kr innan bolaget började uppvisa tydliga sekventiella ökningar i försäljningsutvecklingen och medföljande minskad förlusttakt inom affärsområdet Tech.

Från Stockpicker Newsletter (9 februari 2020)

Analytiker Jacek Bielecki

TOBII | Mid Cap | 42 kr | KÖP

Tittar vi på kursutvecklingen sedan sist noterar vi att aktien har som högst noterats till nära 44 kr och står idag knappt 10% högre än då. Den stora skillnaden är att vi i dagsläget har ytterligare information att tillgå i form av bolagets Q4-rapport som publicerades i veckan. Och nog var det en rad intressanta besked som bolaget hade att förmedla.

Försäljningen i Q4 ökade med 19% till 433 Mkr vilket innebär att den totala årsförsäljningen blev 1,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 17% jämfört med 2018 där dock hälften av ökningen härstammar från valutaeffekter. Precis som tidigare var det Dynavox (kommunikationshjälpmedel) som var Tobiis intäktsmässigt största affärsområde med en tillväxttakt om 16% i Q4 och 14% sett över helåret (6% valutajusterat). Tobii Pro (beteendeforskning) redovisade tillväxttakt på 10% (Q4) respektive 12% sett över hela 2019. Båda ovan omnämnda affärsområden bidrog klart positivt till koncernens lönsamhet. Dynavox uppvisade ett rörelseresultat om 27,6 MKr i Q4 och 99,5 Mkr för helåret medan motsvarande siffror för Pro var 20,2 respektive 53,8 Mkr. 

Att Tobiis totalresultat landade på -21 Mkr i Q4 och -138 Mkr under hela fjolåret berodde förstås på fortsatt stora förluster inom Tech-delen där all teknologiutveckling finns. Det positiva här var dock att försäljningen ökade från 48-49 Mkr som den legat kring de fyra senaste kvartalen, till 74,1 Mkr i Q4. Den överlägset högsta kvartalssiffran någonsin som till stor del berodde på rejält ökad extern försäljning (69%, främst inom pc-segmentet och diverse nischprodukter. 

Intressant i sammanhanget är att bolagets vd Henrik Eskilsson flaggar lite extra tydligt i bokslutet för att man gör sig redo för kommande förvärv i syfte att accelerera tillväxten och stärka bolagets marknadsposition. Det misslyckade köpet av brittiska SmartBox (vars framtid i o f s ännu inte är helt klar) ser inte ut att ha kylt av uppköpsambitioner. Och en eventuell affär kan vara förhållandevis nära förestående med tanke på att man flaggar för att man avser att emittera ytterligare obligationer om 150 Mkr inom ramen för dess existerande obligationslån (600 Mkr). Nettokassan vid utgången av året bestod samtidigt av drygt 200 Mkr. 

Eventuella kompletterande förvärv kan möjligtvis hjälpa bolaget i jakten på sitt stora finansiella mål som är att uppvisa lönsamhet under 2020 på koncernbasis. Ser man till utvecklingen under Q4 är oron för att man boomar målet inte helt obefogad. För medan Tech-delen äntligen fått igång den sekventiella tillväxttakten så verkar det dessvärre som om skalbarheten i affären förefaller vara låg. Rörelseförlusten (EBIT) i Q4 var nämligen knappa 6% lägre än i Q3 trots att försäljningen hade ökat med totalt 55%. Förklaringen som ges i rapporten är lägre aktiveringsgrad inom FoU samt negativa valutaeffekter, faktorer som dock inte räcker för att förklara den stora diskrepansen.

Skall lönsamhet på koncernbasis nås måste den förbättras markant inom Tech under året samtidigt som också de två övriga affärsområden fortsätter att prestera minst lika bra som ifjol. Antar man att de båda lönsamma delarnas resultat ökar med omkring 10-15% i år måste Tech-delen nära på halvera sin nuvarande förlustnivå (från 69 Mkr ned mot ca 40 Mkr på kvartalsbasis). Det kan bli svårt med tanke på att bolagets ledning hävdar att volymerna från exempelvis VR-produkter dröjer fram till 2021-2022.

Att vi gillar och tror på Tobii har sannolikt inte undgått någon. Q4-rapporten förändrar inte nämnda syn trots att det ännu en gång blev en smärre besvikelse (den här gången gällande affärsmodellens skalbarhet). På den positiva sidan finns samtidigt stabil utveckling inom både Dynavox och Pro samt det faktum att försäljningen inom Tech äntligen uppvisar tydligt stigande tendens efter ett par kvartal med stillastående utveckling. Det räcker kanske inte riktigt för att vi skall lägga aktien bland våra Top Picks men känns ändå som ett steg i rätt riktning. En framtida riktkurshöjning ligger nu klart närmare än när det senast begav sig. Detta i synnerhet som marknaden i dagsläget tycks premiera tillväxt före lönsamhet. Just den senast nämnda faktorn tippar över vågskålen åt det positiva hållet och vår spekulativa köprekommendation hålls intakt. Risknivån är dock klart högre än för en genomsnittlig placering.

Av
Jacek Bielecki Analytiker
Relaterade ämnen