Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
26.03.2018

Trade Alerts - förklarade signaler

RSI - Relative Strenght Index

RSI – Relative Strength Index är en av de mest använda indikatorerna inom teknisk analys. Indikatorn ligger ofta före aktien i sina rörelser och ger signaler för om aktien är överköpt eller översåld baserat på hur många upp- eller nedgångsstaplar som förekommit under vald period. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100 % och den grundläggande tillämpningen är att analytikern köper aktien då RSI korsar 30-nivån underifrån och säljer aktien då RSI faller ner igenom 70-nivån ovanifrån.

Teknisk analys RSI

I regel är RSI som mest träffsäker när man använder signalen i trendens riktning. I grafen ovan bestäms trenden i form av ett 200 dagars exponentiellt glidande medelvärde.


Engulfing

Engulfing Pattern för uppgång (+) bildas när en liten svart stapel följs av en stor vit stapel. Den svarta stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln. Engulfing Pattern för nedgång (-) bildas då en liten vit stapel följs av en stor svart stapel. Den vita stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln.

Engulfing Pattern Stockpicker


 Aktier på årslägsta/årshögsta

Här listas aktier som är trendstarka nog att nå nya högsta/lägsta nivåer. Styrka brukar hålla i sig då en aktie trendar av en orsak. Detsamma gäller när en aktie visar svaghet.


Trendomslag

Med hjälp av exponentiella glidande medelvärden sorterar vi fram aktier där trenden vänder. Trendomslag köp uppstår när ett 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde korsar ett 21 perioders exponentiellt glidande medelvärde underifrån. På motsvarande sätt uppstår signalen Trendomslag sälj när 8 perioders exponentiella glidande medelvärde korsar 21 perioders exponentiella glidande medelvärde uppifrån.

Teknisk analys trendomslag

Man får räkna med att man inte träffar toppar och bottnar exakt eftersom trendindikatorerna "laggar" priset. Största delen av trendrörelsen bör man dock kunna fånga in med dessa signaler. Utmaningen här är att avgöra när en aktie går in i en sidledes rörelse, då uppstår ofta felsignaler.


Trendrekyl

I trendrekyl köp försöker vi fånga dels de aktier som befinner sig i en långsiktigt positiv trend och dels har rekylerat så att de är översålda. På motsvarande sätt listar vi i trendrekyl sälj aktier som handlas i negativ trend men är överköpta.

Teknisk analys trendomslag 2

För att avgöra långa trenden, använder vi som filter ett 200 perioders exponentiellt glidande medelvärde. Rekylen mäter vi med hjälp av Bollinger Bands. En stängning under det nedre Bollinger Bandet signalerar för att aktien är översåld och då ges en köpsignal.


 Intresserad av dagliga börssignaler? Läs mera här
Relaterade ämnen