01.08.2019

Trendanalys i nya Trade Alerts

Målet med Trade Alerts är att du som placerare ska få en snabb överblick över aktier som visar trendstyrka, vilka aktier som lockar köpare och hur börssentimentet ser ut.

Om vi börjar med att titta på trendstyrkan, har vi i Trade Alerts med en trendrankning för alla aktier som ingår i OMXS30. Här får man en snabb överblick av trendläget och per 10 maj 2023 ser vi att köparna dominerar på Stockholmsbörsen. De allra flesta aktier handlas i positiva trender och i toppen finns aktier som exempelvis ABB och Alfa Laval. Däremot Boliden och  Telia är svaga aktier och handlas i negativa trender.

Trendanalys i nya Trade Alerts

Hur kan man då dra nytta av denna information? Trenden mäts i fyra olika tidsperspektiv nämligen korta trenden, medellånga trenden, långa trenden och ultra trenden. Ju ljusare färg (grön eller röd) desto starkare är trenden.

Det finns flera fördelar med att handla i trendens riktning. En trend startar av en orsak, oftast är det på grund av fundamentala faktorer men även marknaden som helhet kan påverka sentimentet. Väljer man att agera i trendens riktning har man möjlighet att höja träffsäkerheten i sina affärer.

Relaterade ämnen