15.06.2019

Trender

Genom att mäta trenden i olika perspektiv, kan man skapa sig en uppfattning om aktiens riktningen i önskat tidsperspektiv.

Analys av trenden med hjälp av glidande medelvärden utgör tillsammans med stöd/motståndsnivåer grunden för teknisk analys.

Glidande medelvärden visar medelvärdet på aktien under den period analytikern valt. Tittar man på ett 20 dagars medelvärde, får man dagligen en datapunkt som motsvarar medelvärdet de senaste 20 dagarna. Väljer man att rita ut detta medelvärde dagligen, får man en trendindikator i prisgrafen. Ett exempel finns i grafen ovan. Vill man mäta trenden i ett längre perspektiv, kan man exempelvis använda sig av ett 200 dagars medelvärde. Normalt glidande medelvärde räknas likviktat på perioden, medan exponentiella medelvärden ger mer vikt åt nyare noteringar. Medelvärdena ritas ut i samma graf som kursnoteringarna och dessa samverkar för köp- och säljsignaler.

Ofta används 2-3 olika längder på medelvärden samtidigt och längden är beroende av analytikerns tidsperspektiv på analyserna. Exempelvis använder vi ofta 8 dagars glidande medelvärde för korta trender, 21 och 50 dagars för medellånga och 200 dagars medelvärden för långa trender.


Trendanalys


I grafen ovan finns en kombination av 8, 21 och 50 dagars exponentiella glidande medelvärden uppritade. Ett exponentiellt glidande medelvärde är vägt så att de nyare mätpunkterna får en större vikt. Samtidigt reagerar ett exponentiellt glidande medelvärde snabbare på förändringar jämfört med ett vanligt enkelt glidande medelvärde.

Glidande medelvärden använder vi i Swing Trader på två sätt. Dels för att skapa en uppfattning om det rådande sentimentet och dels för att hitta möjliga reaktionsnivåer. Det viktiga här är inte exakta längden på ett medelvärde utan snarare att man håller fast vid en kombination av medelvärde så att man snabbt får en överblick över läget i ett kort, medellångt och långt perspektiv.

Ytterligare ett sätt att mäta trend är att titta på kursstaplarna (öppningskurs, högsta betalkurs, lägsta betalkurs och stängningskurs) i valt tidsperspektiv. Detta är ett snabbare sätt att fånga förändringar i trend och även här kan man titta på trenden i olika perspektiv som exempelvis månads-, vecko-, dags- eller intradagsdata.


Veckotrend


I exemplet ovan ser vi en positiv veckotrend i Sinch. Lägsta betalkurs i varje stapel (varje veckolägsta) är högre än tidigare veckas lägstanotering. Detta är också definitionen av en positiv trend.