Blankning
15.06.2019

Blankning

En viktigt del i en kortsiktig traders verktygslåda är möjligheten att tjäna pengar oavsett om börsen stiger eller faller.

Vissa tycker det känns för svårt eller riskfyllt att försöka tjäna pengar på nedgångar, det finns också de som tycker det är oetiskt att försöka utnyttja kursnedgångar. Diskussionen kring etik kan pågå länge men vår syn är att alla aktörer behövs på marknaden. Inte minst för likviditetens skull. Vad är bättre än att det finns aktier att köpa av en aktör som blankar när stora pensionsförvaltare vill ta en långsiktig position i ett bolag. Pensionsförvaltaren kanske räknar med en avkastning på 3-4 procent årligen de närmaste 20 åren medan den kortsiktiga aktören vill försöka fånga en rörelse på 3-4 procent på några dagar.

Blankning i praktiken

Målet med en blankningsposition är att tjäna pengar på en nedgång i en aktie. Det är med andra ord raka motsatsen till när man köper en aktie och hoppas på kursuppgång. Blankning innebär att man först lånar aktier för att sedan sälja de lånade aktierna. De lånade aktierna säljer man i marknaden med förhoppningen om att priset kommer att sjunka så man kan köpa tillbaka aktierna billigare. Därefter när man köpt tillbaka aktierna, återlämnar man också sitt aktielån. Resultatet blir skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Exempel på en blankningsaffär

Anna gör bedömningen att H&M har ett tufft kvartal framöver och hon räknar med att aktiekursen kommer att sjunka. Denna rörelser vill hon försöka tjäna pengar på genom att blanka H&M. Hon kontrollerar med sin bank att aktien går att låna, dvs att aktielån erbjuds för H&M. Hon lånar in aktier och säljer H&M för 150 kronor/st.

H&M får mycket riktigt in säljare och aktien backar till 110 kronor. Anna väljer att ta hem vinsten och köper därmed tillbaka H&M aktier på börsen för 110 kronor. Hon måste nu köpa tillbaka lika många aktier som hon lånade, för att kunna betala tillbaka hela sitt aktielån.

När Anna lånade aktierna och sålde dem, fick hon 150 kr/st. Därefter köpte hon tillbaka aktierna på 110 kronor/st. Mellanskillnaden (150 kr - 110 kr) det vill säga 40 kronor/st är kursvinsten som Anna gjorde. Resultatet blev alltså cirka 26,7 procent.

Risk

Att blanka en aktie ger en högre risk än att äga en aktie via ett normalt köp. Detta eftersom du tar ett lån för att genomföra blankningsaffären. Skulle positionen gå emot dig så att aktien stiger istället för faller, gör du en lika stor förlust som aktiekursen ökat. Samtidigt är det ju också så att en aktie som lägst kan gå till noll medan uppsidan är obegränsad. Ett köpt aktieinnehav kan därmed förlora hela sitt värde medan en blankad aktie kan ge förlust egentligen utan tak (teoretiskt).

Hur går man till väga i praktiken?

Rent praktiskt är en blankningsaffär enkel att genomföra. Precis som vid ett köp, letar man fram aktien man vill handla i och för att blanka säljer man helt enkelt aktien. I aktiedepån kommer det att synas att innehavet är en blankning. När du sedan vill köpa tillbaka aktien, går du in på depån och köper motsvarande antal aktier som finns blankade.

Vi har tittat lite på de instruktioner som Avanza och Nordnet har på sina sajter och det viktiga är att man har avtal för att kunna genomföra blankning. Man handlar nämligen på kredit vilket kräver andra avtal än de som krävs vid vanlig aktiehandel.

Du som är intresserad av att komma igång med blankning, kontakta din aktiemäklare så hjälper de dig att komma rätt samtidigt som du får information om kostnader och vilka avtal som krävs.