22.05.2019

Inside day

En Inside day är en setup som bildas över två handelsperioder när den andra dagens lägsta och högsta betalkurs är högre respektive lägre tidigare handelssessions lägsta och högsta betalkurs.


Inside day


Inside day är en signal på att volatiliteten drar ihop sig, detta är ofta en så kallad fortsättningsformation vilket innebär att den följande trendfasen oftast följer riktningen på den nuvarande trenden. En köpsignal aktiveras när högsta betalkurs i inside stapeln passeras. På motsvarande sätt ges en säljsignal i en negativ trend när lägsta i inside stapeln passeras.

En inside stapel kan också bildas i andra tidsperspektiv än dagsperspektivet. Setupen kan man handla även baserat på exempelvis 5 och 30 minutersstaplar. Även där väntas den pågående trenden fortsätta.

Annons

Av
Mats Ahlskog Analytiker