Svårt att tima aktiemarknaden? Här är en road map som kan hjälpa dig
19.09.2022

Svårt att tima aktiemarknaden? Här är en road map som kan hjälpa dig

Att tima aktiemarknaden är utan tvekan svårt. Den som köpte populära aktier som Evolution, Embracer och Stillfront under slutet av 2021 fick se rejäla förluster i sina positioner. Förr eller senare brukar aktiemarknaden återhämta sig men lyckas man tajma marknaden blir resultatet (och egna humöret) ofta mycket bättre. Här är en road map som kan hjälpa dig.

Först och främst är det viktigt att förstå att det är helt omöjligt att undvika förluster då man agerar på aktiemarknaden. Det viktiga blir att hantera förlusterna och se till att helhetsresultatet blir bra trots att man ibland gör förlustaffärer. Det är också viktigt att förstå hur människan fungerar. Vi väljer ofta att följa flocken vilket gör att vi köper på ofördelaktiga kursnivåer. Samtidigt tenderar vi att ta hem vinster för tidigt och hålla förlustaffärerna för länge.

Hur råder man då bot på detta beteende, går det överhuvudtaget? Vi tror att det är viktigt att man så mycket som möjligt systematiserar sin handel. Oavsett man agerar på fundamental data och försöker hålla sig till en process där man köper då en aktie är billig och säljer då den är dyr eller om man agerar på tekniska signaler, är det viktigt att man har en tydlig process. En dylik process har vi tagit fram i Trade Alerts och i de nya tradingsignalerna.

Först är det viktigt att förstå grundförutsättningarna för dessa tradingsignaler. Affärer görs inte hela tiden, vi inväntar ett bra läge och agerar sedan direkt signalen uppstår. Det kan alltså gå perioder då det inte uppstår signaler samtidigt som det i visse perioder uppstår många signaler. Viktigt är också att veta att vi går såväl kort som lång i aktier. Kort exponering kan du få via att blanka aktien men också via hävstångsinstrument.

Grunden för signalerna är trendläget. Är långa trenden stigande fokuserar vi att köpa rekyler, är trenden fallande fokuserar vi på rekyler som gör aktien i fråga för dyr. Varje kvartal sorterar vi fram de mest trendstarka aktierna – både de som trendar nedåt och de som trendar uppåt. I dessa aktier letar vi sedan affärslägen.

Så här går du till väga för att följa signalerna

Vi tar här ett exempel i OX2

  1. På kvällen ser du att det uppstått en köpsignal i OX2. Du vill vara med på affären och placerar köporder vid stängningsnivån med förhoppning om att fånga in aktien på denna nivå under de kommande handelssessionerna.
  2. När väl affären är öppnad, placerar du en skyddande stoploss 10 procent under ingångsnivån (i aktien).
  3. Målnivån sätter du till 30 procent ovanför ingångsnivån.

På motsvarande sätt vid en säljsignal

  1. På kvällen ser du att exempelvis SBB gett en säljsignal. Du vill vara med på affären och placerar säljorder vid stängningsnivån med förhoppning om att fånga in aktien på denna nivå under de kommande handelssessionerna.
  2. När väl affären är öppnad, placerar du en skyddande stoploss 10 procent ovanför ingångsnivån (i aktien).
  3. Målnivån sätter du till 30 procent under ingångsnivån.

I tabellen nedan ser du vilka aktier som finns på bevakningslistan för köp/sälj. En ljusgrön färg indikerar att algoritmen letar köplägen medan en ljusröd färg på motsvarande sätt visar att det är blankningspositioner som kan bli aktuella.

Bevakningslista

Om en signal uppstår, blir färgen starkare och då placerar man alltså en köp/säljorder på föregående dags stängningskurs. Vi har valt att fokusera på large cap vilket innebär att man i de flesta fall kommer att hitta börshandlade instrument (certifikat, warranter, mini-futures) som kan användas i handeln för att exempelvis smidigt få en negativ exponering eller handla med hävstång. Själva signalerna genereras dock alltid i underliggande aktie.

Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad.  Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.