Vad är volatilitet?
21.03.2022

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett ord som ofta används i finanskretsar men vad är egentligen volatilitet? Hur räknar man fram volatilitet och vilken nytta har man av att känna till begreppet volatilitet?

 

INNEHÅLL

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett begrepp som beskriver rörelserna i en tidsserie. Då det gäller specifikt aktier, visar volatiliteten hur mycket en aktie rör sig under given tidsperiod. Ju högre volatilitet (och större rörelser) desto högre är också risken i aktien. Samtidigt innebär hög volatilitet också att avkastningspotentialen kan vara större.

Hur räknar man ut volatilitet?

Volatiliteten är alltså det samma som standardavvikelsen i en tidsserie (exempelvis aktiepriset). Nedan finns den matematiska formeln för att räkna ut volatilitet.

ScreenHunter 9019 Mar. 22 10.08

Där: 

  • σ = standardavvikelse
  • σ2 = variansen
  • r = värde i talserie
  • r̄ = medelvärde för talserien
  • N = antalet tal i talserie

Vad påverkar volatiliteten?

Den vanligaste orsaken till hög volatilitet i en aktie är bolagsspecifika nyheter som delårsrapporter, nya avtal eller vinstvarningar. Även rekommendationsförändringar kan i mindre grad påverka. Därtill har vi den bredare makrorelaterade volatiliteten som påverkas av bland annat hur centralbanker agerar, den allmänna konjunkturen osv.

Annons

Vad är ett volatilitetsindex?

Det finns några volatilitetsindex som visar vilken volatilitet som marknaden förväntar sig. Det mest populära är CBOE Volatility Index (VIX) som mäter den förväntade volatiliteten i S&P 500 Index. Det finns också ett motsvarande index för tyska DAX som heter DAX Volatility Index (VDAX). Bägge dessa index prognostiserar den framtida volatiliteten genom att mäta implicita volatiliteten i optioner med S&P 500 respektive DAX-index som underliggande tillgångar. Ett lågt värde på indexen innebär att marknaden kalkylerar med små rörelser medan ett högt värde innebär att marknaden tror rörelserna framöver kommer att vara stora.

Varför är volatilitet viktigt?

Om du har koll på volatiliteten dels i marknaden och dels i de instrument som du vill positionera dig i, är det mycket enklare att bestämma stoploss, riskhantering, positionsstorlek och förväntad avkastning. Du kan då också sortera bort aktier som är för riskfyllda för dig.