Vad innebär fondsparande?
06.10.2019

Vad innebär fondsparande?

Fondsparande har en del likheter med andra sparformer, men det finns även en del viktiga skillnader. Därför tänkte vi nu ägna oss åt att titta på vad fondsparande egentligen innebär.

2.1 Enkelt börja spara i fonder
Att börja spara pengar i fonder är lätt. Som sparare bör du dock ha ett mål med ditt sparande, ett så kallat sparmål, innan du sätter igång. Sparmålet har att göra med vad sparandet ska leda till och på hur lång sikt detta är tänkt att ske. Som exempel kan nämnas att det är stor skillnad på sättet att spara ihop pengar till en villa och sättet att spara ihop pengar för att köpa en ny cykel. När sparmålet väl är definierat behövs bara ett fondandelskonto i något av de fondbolag som förvaltar de fonder som intresserar dig som sparare.

Att öppna ett fondandelskonto är lätt, lika lätt som att öppna ett vanligt bankkonto (eller kanske till och med lättare). Som sparare sätter du in pengar på fondandelskontot som om det vore ett vanligt bankkonto, den enda skillnaden är att här förvandlas pengarna till fondandelar.

Att ta ut pengar är lika lätt som att sätta in dem, som sparare säljer du av ett antal fondandelar som motsvarar det belopp som önskas. Du behöver inte själv räkna ut hur många andelar det rör sig om - det gör bolaget.

Vad andelarna är värda den dag de säljs fastställs på kvällen då aktie- och räntemarknader har stängt. Det tar därför normalt en eller ett par dagar innan pengarna finns tillgängliga på det vanliga bankkontot.

2.1.1 Realisationsvinst och realisationsförlust
Är fondandelarna mer värda vid försäljning än när de köptes har det uppstått en realisationsvinst och om andelarna har sjunkit i värde har det uppstått en realisationsförlust. Realisationsvinster i samband med fondsparande är skattepliktiga precis som realisationsvinster på aktier.

2.2 Nya vägar för att handla med fonder
Tidigare var det bara banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer och fondbolagen själva som kunde erbjuda handel med fonder. Numera finns det också etablerade oberoende fondbolag som erbjuder handel med alla fonder som finns att tillgå på den svenska fondmarknaden.

Sedan en tid tillbaka är det även möjligt att handla med fonder på Internet. Denna tjänst utvecklas hela tiden och tillhandahålls i dag av en del av de banker och fondkommissionärsfirmor som erbjuder onlinehandel, samt några oberoende företag som specialiserat sig på fondinformation och fondhandel.

2.3 Väsentlig skillnad jämfört med direkt aktiesparande
Att spara i fonder skiljer sig på många sätt från att spara direkt i enskilda aktier. Den kanske allra största skillnaden är att varje fond förvaltas av proffs. Detta gör att spararen slipper att hela tiden lägga ner tid på att följa vad som händer på kapitalmarknaden. Han eller hon slipper tolka göra egna aktieanalyser eller tolka andras och slipper också att hålla reda på antal gjorda affärer, utdelningar, emissioner och så vidare. Detta sköter förvaltaren på ett förhoppningsvis proffsigt och lönsamt sätt. Spararen kan i stället ägna sig åt annat och endast se över sina placeringar någon gång ibland och se till att han eller hon är rätt placerad när det gäller olika typer av värdepapper, marknader med mera. (Det kanske är dags att flytta pengar från USA tillbaka till Sverige? Är det verkligen bra att satsa allt sitt sparkapital i IT-branschen?)

KOM IHÅG! Direktsparande i enskilda aktier kräver mer aktivitet och ett större engagemang från dig som sparare än vad ett fondsparande gör. Det kräver en viss kunskap och att du som sparare har en hel del tid till ditt förfogande för att kunna lyckas med dina placeringar. Om du sparar i aktier måste du hela tiden hänga med: Hur ska du annars veta när det är dags att reagera snabbt, vare sig det gäller att köpa eller att sälja?

2.4 Riskspridning
Att spara i fonder innebär dessutom att sprida riskerna, det gäller ju som bekant att inte lägga alla ägg i samma korg. En vanlig aktiefond måste till exempel placera i minst 16 olika aktier. Att sprida sina risker innebär en trygghet som är svår att uppnå vid direkt aktiesparande.

Det vanligaste är inte att de som sparar i fonder väljer och vrakar bland hela utbudet av fonder på marknaden. De flesta väljer att vända sig till sin banks fondutbud. I praktiken är det lika lätt att vända sig direkt till exempelvis en fondkommissionärsfirma eller ett försäkringsbolag. Det viktiga är ju att hitta det bästa fondutbudet och de bästa förvaltarna.

TIPS! Ett gott råd till dig som vill spara i fonder är att du bör jämföra flera olika förvaltare, för att kunna välja den eller de som passar bäst för just dig.

2.5 Fondbolag och fondförvaltare
Varje enskild fond förvaltas av ett fondbolag som i sin tur har personer, fondförvaltare, som sköter om fonderna. Finansinspektionen måste godkänna varje fondbolag innan det får agera på marknaden. Förvaltarna väljer vilka värdepapper som ska köpas eller säljas i fonden. De följer marknaden och kan bedöma vilka placeringar som kommer att löna sig på sikt. Den som sparar i fonderna har alltså inget inflytande över hur pengarna placeras, däremot har spararen alltid möjlighet att byta fond om han eller hon inte är helt nöjd.

I dag förvaltar huvudsakligen banker, försäkringsbolag och fondkommissionärsfirmor de drygt 1 000 olika fonder som finns att tillgå på den svenska fondmarknaden. I Sverige står fyra bankägda fondbolag för hela 85 procent av allt fondsparande. Trots det, finns det drygt 60 andra fondbolag i Sverige. Ungefär hälften av de fonder som marknadsförs i Sverige är också registrerade här. Det betyder att de står under Finansinspektionens tillsyn och att de ska följa den svenska fondlagstiftningen.

OBS! Utlandsregistrerade fonder följer sitt lands lagar och regler. Fondlagstiftningen i EU-länderna överensstämmer dock i stort med varandra tack vare ett särskilt direktiv som gäller fondverksamheten. Utanför EU kan det dock skilja mer. Därför bör du alltid ta reda på registreringslandet innan du placerar pengar i en fond.

2.6 Att välja rätt
Man kan fråga sig vilken förvaltare av alla som finns på marknaden som är bäst. De flesta som sparar i fonder i dag väljer att ha hela sitt kapital i olika fonder på ett och samma bolag. Det gör det lättare att hålla ordning på fonderna.

TIPS! En generell regel är att inget fondbolags förvaltare är bäst på alla marknader. Den som lyckas definiera olika förvaltares specialiteter kan förbättra avkastningen genom att välja det bästa hos varje fondbolag. Det kan vara stor skillnad på två fonder som förvaltas av olika förvaltare även om placeringsinriktningen är likartad.

Eftersom ingen kan säga med säkerhet hur marknader kommer att utvecklas i framtiden är det vanligaste analysredskapet att se tillbaka i tiden och titta på hur de olika förvaltarna har lyckats under en tidsperiod på åtminstone tre år. Förvaltare kan ha otur i val av placeringsobjekt, men på tre års sikt har de olika resultaten jämnat ut sig och förhoppningsvis har avkastningen varit stabil över den tiden. Det är dessutom avgörande om den förvaltare som har presterat föregående års bra resultat sitter kvar på sin post. Om han eller hon inte gör det säger de historiska prestationerna inte mycket om hur fonden ifråga kommer att utveckla sig i framtiden.

OBS! Att en fond historiskt har gått bra garanterar inte att den även i fortsättningen kommer att gå bra. Historiska data säger ingenting om hur fonden kommer att utvecklas i framtiden men det kan var en indikation på hur skickliga förvaltarna är.

OBS! Lite längre fram i kursen får du lära dig mer om hur du bör tänka vid val mellan olika fonder.

2.7 Fondandelars värde
Du bör känna till vad en fondandel kostar och hur priser på dessa sätts. Värdet av en fondandel är fondens totala värde, det vill säga tillgångar minus skulder, delat med antalet befintliga fondandelar. En andels värde beräknas en gång per dag efter att handel med andelar avslutats. Fondandelsvärdet noteras i de flesta dagstidningar. Antalet andelar en fond består av förändras vid minsta förändring av fonden, det vill säga då någon gör en insättning eller ett uttag ur fonden. När fondbolaget räknar ut hur mycket du ska betala för andelarna utgår man från det aktuella marknadsvärdet på fondens alla tillgångar minskat med eventuella skulder. Detta belopp utgör fondens totala förmögenhet eller värde.

2.7.1 Räkneexempel
När du handlar fondandelar omvandlas pengarna till andelar i den fond du valt. Hur många andelar det rör sig om beror på fondandelarnas aktuella värde. Om du till exempel sätter in 1 000 kronor i en fond där andelsvärdet är 30 kronor, räcker pengarna till 33,3333 andelar som noteras på ditt konto.

En fonds totala värde dividerat med antalet andelar benämns fondandelsvärde, och anger värdet per andel. Det kallas även nettoandelsvärde, eller NAV-kurs (Net Asset Value). Fondandelsvärdet beräknas varje dag och är det pris som en köpare får betala – och en säljare erhåller – för en fondandel.