Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Veckans aktieanalys - Mentice
10.09.2019

Veckans aktieanalys - Mentice

Mentice är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicinska instrument för endovaskulär simulering samt för träningstillfällen inom kirurgi.

Från Stockpicker Newsletter (4 sep 2019)

Analytiker Jacek Bielecki

MENTICE – skållhet sektor                            MNTC | First North | 79,5 kr

I början på juni gav vi rekommendationen att teckna aktier i medicinteknikbolagets Mentice IPO då vi menade att aktiens potential kunde sträcka sig en bra bit över utförsäljningspriset om 49 kr. Korrekt bedömning skulle det visa sig. Dessvärre var det väl ytterst få som fick någon tilldelning att tala om. De flesta blev utan.

Valde man att köpa första handelsdagen eller dagarna kort därefter fick man höja budet rejält. Under första veckan handlades aktien mestadels i intervallet 65-70 kr med 63,30 som allra lägst betalt. Sett med facit i hand gav även dessa nivåer hyfsade möjligheter ställt mot dagskursen om närmare 80 kr, en kursnivå som alltså innebär att aktien redan infriat den potential som vi skissade på för de närmaste 18-24 månaderna. Finns det då mer att ge?

Sett i ett längre tidsperspektiv är svaret troligtvis, ja. Bolagets ledning tror sig kunna växa omsättningen med 30-40% per år under de närmaste 3-5 åren. Lyckas man med det lär man definitivt höra till marknadens gunstlingar. Detta inte minst som skalbarheten i affärsmodellen torde medföra stigande lönsamhet i takt med att den översta resultatraden ökar. Det man skall komma ihåg här är dock att ambitiös tillväxtagenda inte är direkt ovanligt vad gäller nynoterade bolag.

Under det första halvåret i år har tillväxten varit 6,2% och förmodligen klart lägre än så om man exkluderar positiva valutaeffekter relaterade till kronförsvagningen. Men påpekas bör att bolaget redan i samband med IPO flaggade för oförändrad försäljning under H1. Därmed var inte försäljningssiffran i halvårsrapporten någon negativ överraskning även om den såg ut att uppfattas på det sättet initialt (kurstapp på 6-8%).

Det som däremot var nytt var att man flaggade för en del förskjutningar av vissa affärer en bit in på nästa år. Detta som en direkt konsekvens av att man inom segmentet medicinteknisk industri har upplevt en något långsammare start under året. Eftersom detta segment står för merparten av försäljningen idag (ca 66%) får det naturligtvis effekter på den översta raden som förväntas landa i nedre delen av prognosspannet om 30-40%. Det är fortfarande inom ramen för vad man guidat för och därtill en bit över den historiska utvecklingen (genomsnittlig tillväxttakt de senaste åren har legat på ca 23%). Uttalandet om förskjutningar förtjänar ändå en liten varning när det sker så pass tidigt in på bolagets börsresa.

I övrigt är det egentligen inte så mycket att säga om kring årets första halvår. Resultatet var förvisso klart svagare än under motsvarande period ifjol men belastades förstås av kostnader relaterade till börsnoteringen. EBITDA-resultatet blev -18,0 Mkr (-4,9). Orderingången uppgick till 60,0 Mkr (63,2) medan orderstocken var 51,4 Mkr (40,8). Värt att notera är att i siffrorna ingår två större ordrar från amerikanska Bard Peripheral Vascular vilka tillsammans uppgår till närmare 1 Musd.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under Q2 till -4,5 Mkr (0,8). Den finansiella ställningen är dock tack vare emissionen att betrakta som stark. Vid utgången av juni hade bolaget ca 85 Mkr i likvida medel där ca en fjärde del av detta belopp skall vara öronmärkt för framtida förvärv.

Vår generella syn på Mentice som ett högintressant företag har naturligtvis inte förändrats sedan inledningen på juni. Skillnaden i synen idag består av att vi inte längre ser aktien som ett lika självklart köp som i början på juni. Dagens aktiekurs (ca 80 kr) innebär att värderingen har stigit från 1,2 till nära 2 miljarder vilket motsvarar ca 6,5x den av oss förväntade försäljningen för 2021 (305-310 Mkr) samt drygt 30x rörelseresultatet samma år (60-65 Mkr). Det är högt men sticker kanske inte ut som omotiverat givet både hög tillväxttakt (vi antar 25% CAGR) och förväntat stigande lönsamhet i spåren av höga bruttomarginaler (>80%).

Vår ändrade inställning till aktien beror främst på att uppvärderingen så här långt huvudsakligen har berott på medicintekniksektorns omåttliga popularitet bland placerarna och ej bolagets egna prestationer. Den offensiva guidningen från Mentice ledning gör dock att aktien med största sannolikhet förblir het. Men i takt med stigande kurs stiger även förväntningarna och kraven på leverans. Skall prognoserna uppfyllas krävs det ett riktigt starkt andra halvår och då alltså betydligt bättre än under fjolåret då man redovisade en försäljning överstigande 100 Mkr. Det är definitivt inte omöjligt sett mot bakgrund av viktiga samarbeten som knutits med bl.a. Philips Healthcare och Siemens Healthineer tidigare och där försäljningen bör komma igång den här månaden och nästa. Men inte heller givet. Bevisbördan ligger nu onekligen på bolaget. För den som äger aktien idag finns det ingen anledning att sälja. För nytillkomna spekulanter är köpläget inte lika självklart länge.